Laidiens no arhīva:

AgroPols

Apstiprina slieku un no tām iegūto produktu aprites kārtību

Ilze Vabole, AgroPols
04.01.2012

3. janvārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.1204 „Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību”, kuru mērķis ir noteikt slieku un no tām iegūto produktu aprites kārtību, briežu dzimtas dzīvnieku un muflonu maksimālo skaitu uz hektāru, kā arī precizēt bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas nosaukumu, informēja ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietnieks Kaspars Funts.

Pēdējā laikā Latvijā ir kļuvusi aktuāla slieku un vermikomposta ražošana atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, jo bioloģiskajā lauksaimniecībā ir nepieciešams izmantot augsnes mēslošanas līdzekļus un barību, kas ražota atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām. Tādēļ bija jāveic grozījumi noteikumos Nr. 1204, nosakot arī slieku un no tām iegūto produktu aprites kārtību un radot iespēju sertificēt un realizēt sliekas un no tām iegūtos produktus. Pilnveidotie noteikumi paredz, ka kontroles institūcijas izsniegs sertifikātus arī slieku un no tām iegūto produktu ražotājiem.

Šie MK noteikumu grozījumi attiecas uz vairāk nekā 3500 bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļauto juridisko un fizisko personu.

Tāpat MK noteikumu grozījumi precizē briežu dzimtas dzīvnieku un muflonu maksimālo skaitu uz hektāru, jo dambriedis un muflons augumā ir ievērojami mazāks nekā staltbriedis, bet līdz šim bija noteikts vienāds muflonu un visu briežu dzimtas dzīvnieku skaits uz hektāru neatkarīgi no sugas.

Noteikumu grozījumu pieņemšanu atbalstīja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome.

Plašāka informācija pieejama MK mājas lapā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana