Zināšanas saimniekošanai

Mācīties gribētāju skaits LLKC nemazinās

Ilze Rūtenberga-Bērziņa, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)
19.01.2017

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) informē, ka jau aprīlī atsāksies mācības par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu (BDUZ).

Projekta īstenošana uzsākta 2016. gada augustā. Kopumā tajā pērn apmācīti1932dalībnieki (kopā ar LLKC sadarbības partneri LLU), savukārt sadarbībā ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru (MKPC) LLKC apmācījis 1620 personas. BDUZ mācībām var pieteikties jau tagad, rakstot: jolanta.suna@llkc.lv.

Jolanta Sūna–Strautiņa, LLKC izglītības projektu vadītāja: “Pamatā cilvēki izglītojās par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu (BDUZ), bioloģisko lauksaimniecību, mežaudžu kopšanu ražības palielināšanai, kā arī, par savvaļas dzīvnieku slimībām, medījumu gaļas higiēnu un pārtikas drošību.”

Apmācību projekts tiek īstenots Lauku attīstības plāna (LAP) investīciju pasākumu 2014.-2020. gadam ietvaros, un turpināsies līdz 2018. gada beigām. Mācības notiek četros blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija. Plašāk: ŠEIT

Joprojām populāra ir arī LLKC piedāvātā 180 stundu mācību programma bioloģiskajā lauksaimniecībā. Ja 2015. gadā tālmācībā un klātienē kopumā apmācīti 289 mācību dalībnieki, tad pērn bioloģiskajā saimniekošanā kopumā apmācīti jau 513 cilvēki –  tālmācībā apliecību saņēmis 291 dalībnieks, bet klātienes mācībās – 222 dalībnieki.  

Savukārt tālmācības kursā “Lauksaimniecības pamati” 2016. gadā iestājušies 205 jauni studenti, bet mācības pabeiguši 193.

Andis Kursītis, LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītājs: “Aizvien vairāk zemes sāk apsaimniekot pilsētu, jo īpaši Rīgas iedzīvotāji, izvēloties ilggadīgos stādījumus –  ogas, augļu kokus. Tā ir ļoti pozitīva ziņa, ka pilsētā sapelnīto naudu iegulda laukos! LLKC uzdevums un mērķis ir palīdzēt to ieguldīt gudri un ienesīgi, sniedzot atbilstošu izglītības pakalpojumu!”

Aizvien pieaugoša aktivitāte ir arī citās LLKC realizētajās klātienes mācību programmās. Visvairāk mācīties gribētāju pērn bijis Augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācībās – 225, aktīvi apgūtas pārrauga prasmes ganāmpulkos – 169, kā arī dzīvnieku pārvadāšanas noteikumos – 146 dalībnieki.

Plašāk par LLKC piedāvātājiem apmācību kursiem ŠEIT vai, sazinoties ar LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītāju Andi Kursīti, tālr.: 63007562; 26400224, e-pasts: Andis.Kursitis@llkc.lv

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)

x

Paroles atgadināšana