NVO ziņas

LOSP izbraukuma sapulce - Priekuļos

Krista Garkalne, AgroPols
17.07.2009

15. jūlijā Priekuļos notika ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce. Tajā Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvji informēja par finansējuma samazinājuma rosinātajām strukturālajām izmaiņām. Šobrīd ministrijā no 15 departamentiem palikuši 9, bet no pagājušajā gada strādājošajiem 311 darbiniekiem - 255. Finansiālā ziņā liels ieguvums ir likvidētās valsts sekretāra vietnieku štata vietas. Finansējuma daļā kopējais samazinājums ir 30%, no tiem atalgojumam paredzētais 41 milj. tiek samazināts uz 29 milj. latu. Savukārt septembrī un oktobrī ZM vēl jāsamazina 30% un 50% no aģentūrām, tātad jālikvidē trīs. Kā informēja ZM valsts sekretāre Dace Lucaua, tiks likvidēta zivju resursu aģentūra. Tiek analizēta arī citu aģentūru turpmākās darbības iespējas.

Runājot par Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), jāatgādina, ka daļa funkciju, ko līdz šim apmaksāja valsts, tagad būs maksas pakalpojumi. Taču jāveido līdzsvars starp vietējo un importēto ražojumu kontrolēm, uzsvēra ZM speciālisti.

D. Lucaua: “Par valsts atbalstu lauksaimniekiem domājot, situācija valstī skaidri parāda, ka nākamā gada subsīdiju samazinājums būs radikāls, taču konkrētu skaitļu šobrīd nav”.

Mainās arī situācija ar lauku attīstības speciālistiem novados. Pašlaik finansējums ir nodrošināts aptuveni 70 konsultantiem, taču vēl tiks izskatīti pagastu attīstības indeksi un novadu iespējas daļēji finansēt speciālistu, informēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.

Sēdē tika nolemts organizēt 3 darba grupas, lai virzītu uz priekšu lauksaimniekiem nozīmīgu lēmumu pieņemšanu, kas veicinātu lauku attīstību. Darba grupās tiks izskatīti tādi jautājumi kā mājražotāju iespējas realizēt savu saražoto produkciju veikalu tīklos, meliorācijas jautājumi un lauku attīstības speciālistu saglabāšana mazāk attīstītos novados.

Sēdes dalībnieki apmeklēja zemnieku saimniecību “Svempji - 1”, kā arī dārzeņu un puķu siltumnīcas zemnieku saimniecībā “Kliģēni“.

LOSP valdes priekšsēdētāja vietniece Ārija Jerumane atzina: “Pašreiz viens no galvenajiem LOSP uzdevumiem ir sekot līdzi 2010.gada budžeta plānošanai un izstrādāšanai, lai, samazinot valsts budžetu, tomēr tiktu saglabāts valsts atbalsts lauksaimniecības nozarei. Šādas LOSP izbraukuma sēdes ļauj iepazīties ar lauksaimnieku darbību novados un uzklausīt vietējo ražotāju viedokļus, tādējādi apzinot informāciju no tiešā ražotāja - lauksaimnieka.”

AgroPols

x

Paroles atgadināšana