NVO ziņas

LOSP: Turpinām risināt lauksaimniecības nozares aktualitātes pašvaldību, zemes privatizācijas, meliorācijas, dabas aizsardzības un dzīvnieku reģistra jautājumos

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
22.11.2016

Trešdien, 23.novembrī, notiks ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce.

Diskusijā par pašvaldību un lauksaimnieku kopīgu darbu sava novada labklājībai sēdē piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Turpināsim risināt ieilgušo problēmjautājumu par "Grozījumiem likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"" izskatīšanas gaitu un sasniedzamo mērķi, kas saistīts ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) saglabāšanu lauksaimnieciskajā ražošanā, neizpārdošanu ārvalstniekiem un Eiropas Komisijas (EK) normu ievērošanu.

Par Meliorācijas likuma normu atbilstību esošajai situācijai un par meliorācijas nepieciešamības aktualitāti klātesošajiem ziņos Zemkopības ministrijas (ZM) meža departamenta direktors Arvīds Ozols.Savukārt par grozījumiem dabas aizsardzības normatīvajos aktos un izmaiņām likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” sanāksmē piedalīsies ZM un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) speciālisti.

Visi šie jautājumi ir aktuāli lauku iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un novadu pašvaldībām, tāpēc vēlamies uzklausīt arī LPS redzējumu.

LOSP jau ilgstoši ir iesaistījies jautājumā par mājas dzīvnieku reģistrāciju, tāpēc ZM speciālisti precizēs nepieciešamo grozījumu būtību Veterinārmedicīnas likumā, lai līdz 2017.gada 1.janvārim valstī tiktu izveidots pilnvērtīgs apzīmētu un reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana