NVO paziņojumi

ZSA, LLKA, LOSP un ZZS sadarbības memorands

Mārtiņš Trons, Zemnieku Saeima (ZSA)
31.08.2010

Lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas - Zemnieku Saeima (ZSA), Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) - un Zaļo un Zemnieku savienība(ZZS) vienojušās par sadarbību, lai nodrošinātu lauksaimniecības un lauku attīstības atbalsta pasākumus valstī.


Sadarbības Memorands

starp lauksaimnieku nevalstisko organizāciju Zemnieku Saeima (ZSA), Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA), Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) un Zaļo un Zemnieku savienību (ZZS)

ZZS un iepriekšminētās lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas vienojas par sadarbību, lai nodrošinātu sekojošus būtiskus pasākumus lauksaimniecības un lauku attīstības atbalstam valstī:

1. Aktīvi aizstāvēt Latvijas lauksaimnieku intereses jaunās Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas pēc 2013. gada reformas izstrādē, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un taisnīgāku atbalsta maksājumu sistēmu starp visiem Eiropas lauksaimniekiem.

2. Izstrādāt un ieviest ilgtermiņa finansēšanas programmu lauksaimniecības zemes iegādei un ražošanas objektu būvniecībai laukos.

3. Ar nodokļu politikas, administratīvā sloga mazināšanas un dažādu atbalsta instrumentu palīdzību:

- tuvāko piecu gadu laikā sasniegt pašnodrošinājuma līmeni Latvijā pamata lauksaimniecības produktu ražošanā;

- Veidot jaunas darba vietas Latvijas laukos - līdztekus tradicionālajām nodarbēm attīstot meža resursu un zemes dzīļu izmantošanu, atjaunojamo energoresursu nozari, nišas produktu ražošanu, e-darba un lauku kultūrvides tūrismu;

- apturēt cilvēkresursu turpmāku aizplūšanu no reģioniem un sasniegt dzīves līmeņa atšķirību pakāpenisku izlīdzināšanu dažādu valsts reģionu starpā;

4. Valsts un Eiropas atbalstu mērķtiecīgi virzīt ražošanas veicināšanai Latvijas laukos.

5. Realizēt likumdošanā atļautus iekšējā tirgus aizsardzības pasākumus, īpaši tādus, kuri vērsti uz atsevišķu tirdzniecības tīklu dominējošā stāvokļa ierobežošanu valstī. Latvijā saražotās lauksaimniecības produkcijas konkurētspējas un saimniekošanas mēroga palielināšanai, sekmēt lauksaimniecības kooperācijas tālāku attīstību;

6. Izstrādāt visu līmeņu lauksaimnieciskās izglītības attīstības plānu, kas atbilst mūsdienīgas, efektīvas un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām un uzsākt lauksaimniecības izglītības reformu.

7. Nodrošinot saprātīgu līdzsvaru dažādu izmantoto enerģijas avotu starpā, atbalstīt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Latvijā, kas ļaus nodrošināt gan labāku valsts energoapgādi, gan arī veicinās jaunu darba vietu rašanos un vietējās uzņēmējdarbības attīstību Latvijas laukos.

8. Sakārtot ceļus un infrastruktūru laukos, kā lauku un valsts dzīvesvides un ekonomikas pamatu, novirzot ne mazāk kā 70% no iekasētā degvielas akcīzes nodokļa šim mērķim.

9. Likumdošanā noteikt regulējumu maksimālajam pārtikas preču uzcenojumam un kā arī noteikt reģionālo produktu īpatsvaru mazumtirdzniecībā.

10. Nodrošināt lauksaimniecības nevalstisko organizāciju pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā. Nodrošinot nediskriminējošu un vienādu pieeju pret visām iesaistītajām nevalstiskajām organizācijām, mākslīgi neizceļot vai atbalstot atsevišķu partneri. Ar šo memorandu, atzīstam visas memorandā minētās lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas par līdzvērtīgām.

ZSA, LLKA, LOSP un ZZS vienojas par regulāru informācijas apmaiņu, viedokļu saskaņošanu un sadarbību lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumu risināšanā. ZZS pārstāvji regulāri piedalīties iepriekšminēto lauksaimnieku nevalstisko organizāciju biedru kopsapulcēs, informējot par Latvijas valdības, Saeimas un Eiropas Parlamenta aktuālajiem dienaskārtības jautājumiem, kuri attiecas uz lauksaimniecības politiku.

Augusts Brigmanis, Zaļo un Zemnieku savienības valdes loceklis Zaļo un Zemnieku savienības vārdā

Juris Lazdiņš, Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Zemnieku Saeimas vārdā

Armands Krauze, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes vārdā

Indulis Jansons, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas vārdā.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana