Kooperācija

LLKA atkārtoti uzsāks sarunas ar valsts institūcijām par iespēju brīvi pārvietoties piena savākšanas mašīnām pavasara periodā

Sanita Putniņa, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
03.08.2012

31.jūlijā notika Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) Piena nozares darba grupa, kurā tās dalībnieki diskutēja par iespēju brīvi pārvietoties piena savākšanas mašīnām pavasara periodā, kā arī par piena nozarei nepieciešamo valsts atbalstu 2013. gadam.

Jāuzsver, ka pašreizējā likumdošana nosaka, ka transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi, kas ir saistīti ar klimatiskajiem apstākļiem, neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar ceļa īpašnieku saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme "svaigpiena transportlīdzeklis". LLKA uzskata, ka maršrutu saskaņošana ir lieka birokrātija, kas prasa no uzņēmumiem papildus administratīvos resursus, jo pēc būtības svaigpiens ir jāsavāc katru dienu, neskatoties uz Latvijas nesakārtotajiem lauku ceļiem. Jautājums no LLKA puses tika risināts jau kādu laiku atpakaļ, taču bez sekmīgiem rezultātiem. LLKA piena nozares darba grupas pārstāvji nolēma jautājumu aktualizēt, vēršoties pie satiksmes ministra A.Roņa.

Ņemot vērā to, ka valsts atbalstam paredzētie finanšu resursi ir ierobežoti, LLKA Piena nozares darba grupa nākamajā gadā ierosinās nepiešķirt naudu vairākām šajā gadā atbalstītajām pozīcijām, tādējādi racionalizējot finanšu līdzekļus un dodot iespēju palielināt atbalstu tām pozīcijām, kam patiešām tas ir nepieciešams. Kā, piemēram, LLKA Piena nozares darba grupa uzskata, ka nākamajā gadā atbalstu nevajadzētu piešķirt kredītprocentu daļējai dzēšanai piena pārstrādes komersantiem, jo valsts atbalsts pēc būtības ir paredzētas ražotājiem, nevis atsevišķām personām piederošiem pārstrādes uzņēmumiem. „Kā nākamā valsts atbalsta pozīcija, kuru nepieciešams rūpīgi izvērtēt, ir atbalsts lopkopības attīstībai: kas un pēc kādiem kritērijiem var saņemt atbalstu, jo svarīgi ir, lai atbalsts veicina konkurenci un izaugsmi, nevis tikai ikgadēji piešķirta nauda, ar ko gada ietvaros veikt ikdienas darbu,” teic LLKA valdes priekšsēdētāja vietniece Ilze Aizsilniece. „Tāpat ir jāizvērtē arī ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē paredzētais valsts atbalsts.”

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana