Kooperācija

Apstiprināti grozījumi MK noteikumos, kas veicinās augļu un dārzeņu ražotāju kooperāciju

Ilze Vabole, AgroPols
11.12.2012

11. decembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2008. gada 4. novembra noteikumos Nr. 921 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām”, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa.

Lai samazinātu administratīvo slogu ražotāju grupai, izmaiņas noteikumos paredz, ka ražotāju grupai atzīšanas plāna iesniegumā nav jānorāda plānotās kredītsaistības investīciju veikšanai un naudas plūsmas pārskats pa visiem atzīšanas plāna īstenošanas gadiem. Ražotāju grupai atzīšanas plānā jānorāda naudas plūsmas pārskatu pa mēnešiem gan atzīšanas plāna iesniegšanas gadā, gan pirmajā atzīšanas plāna īstenošanas gadā.

Izmaiņas noteikumos arī paredz, ka ražotāju grupām, kas ir saņēmušas atzīšanu pēc šā gada 4. aprīļa, saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) regulas grozījumiem tiks noteikti atbalsta griesti, ievērojot grupas realizētās produkcijas vērtību, kā arī Eiropas Komisijas noteikto atbalsta pārrēķina koeficientu.

Grozījumi noteikumos nosaka laika posmu, kurā veiktajām investīcijām ir jābūt ražotāju grupas īpašumā, kā arī īpašumtiesību statusu ražotāju grupai pēc atzīšanas plāna īstenošanas, saņemot ražotāju organizācijas atzīšanu. Tāpat izmaiņas noteikumos paredz kārtību, kādā ražotāju grupa var saņemt priekšfinansējumu, ja atzīšanas plānā paredzētā investīcija ir veikta, izmantojot līzingu.

Plānots, ka izmaiņas noteikumos uzlabos ES atbalsta apgūšanas nosacījumus augļu un dārzeņu ražotāju grupām un samazinās administratīvo slogu, tādējādi veicinot nozares konkurētspējas palielināšanos.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Plašāka informācija pieejama MK mājas lapā:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40260669&mode=mk&date=2012-12-11

AgroPols

x

Paroles atgadināšana