Kooperācija

Meža kooperatīvi vienojas par kopīgu sadarbību

Sabīne Puķe, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
21.05.2015

Trešdien, 19.maijā Inčukalnā uz savu pirmo kopīgo semināru sanāca mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (MPKS). Seminārā, kurš notika pēc Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) iniciatīvas, klātesošie vienojās par kopīgu sadarbību LLKA paspārnē. Kopīgo darāmo darbu sarakstā kā pirmais uzdevums ierindojas meža kooperācijas popularizēšana un sabiedrības izglītošana par tās priekšrocībām.

Ņemot vērā, ka Zemkopības ministrija ir uzsākusi darbu pie jauna Kooperatīvo sabiedrību likuma, semināra laikā meža kooperatīvi diskutēja par nepieciešamajām likumdošanas izmaiņām, lai uzlabotu nozares darbu. Klātesošie dalījās viedokļos ar iepazīto Skandināvijas valstu modeli meža kooperācijas attīstīšanā un kā vienu no iespējām kooperatīvu sekmīgai darbībai minēja reģionalitātes principu ieviešanu kooperatīvu ikdienas darbā ar klientiem, t.i., paredzēt MPKS ietvaros veidot pārstāvniecības reģionos.

Seminārā tika sniegta informācija par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas kritērijiem. Ņemot vērā, ka šī gada atbilstības izvērtēšana ir beigusies, ir iegūta pieredze un var konstatēt kritēriju nepilnības. Rezultātā, meža kooperatīvu pārstāvji uzsvēra, ka nepieciešams pārskatīt nosacījumu par minimālo procentuālo apgrozījumu starp kooperatīvu un kooperatīva biedriem, nosakot to labvēlīgāku (samazinot pašreiz noteiktos 70 % uz 60 %). Papildus meža kooperatīvu pārstāvji uzsvēra, ka ņemot vērā meža nozares specifiku (darījumi ar maziem īpašumiem tiek veikti reti, bet ar lieliem regulārāk), nepieciešams palielināt maksimāli pieļaujamo procentuālo apgrozījumu ar vienu biedru no 40% uz 60%.

Meža kooperatīvu izaugsmi veicinošs faktors ir kooperatīva sniegto pakalpojumu paplašināšana, realizējot visus koksnes resursus. Piemēram, MPKS "L.V.Mežs" jau tuvākajā laikā blakus mežsaimniecības pakalpojumiem, iecerējuši attīstīt medījumu gaļas pārstrādi.

MPKS "L.V.Mežs" vadītāja vietniece Aiga Smiltāne: "Šobrīd esam tikai trīs meža kooperatīvi, kuri veic aktīvu saimniecisko darbību savu biedru interesēs, tāpēc šādas kopīgas sanākšanas ir nepieciešamas, lai ne tikai savstarpēji pārrunātu meža kooperācijas attīstību, bet arī meklētu un definētu kopīgos mērķus, un to realizācijas iespējas."

LLKA izpilddirektore Linda Bille klātesošos arī informēja par spēkā esošā Kooperatīvo sabiedrību likuma regulējumu attiecībā uz meža kooperatīviem. Seminārā piedalījās MPKS "L.V.Mežs" valdes priekšsēdētājs Modris Kalvāns un vadītāja vietniece Aiga Smiltāne, MPKS "Mežsaimnieks" izpilddirektors Grigorijs Rozentāls, MPKS "Vidzeme" valdes priekšsēdētāja vietnieks Gundars Vāveriņš, Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētajs Arnis Muižnieks un Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora vietniece Ilze Silamiķele.

Semināru organizēja LLKA sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valsts lauku tīkla atbalstu.

Par LLKA

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir dibināta 2002.gadā un apvieno lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS), kuras strādā savu biedru interesēs, samazinot to ražošanas izmaksas. Asociācijas darbības mērķis ir radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieku kooperācijas attīstībai un veicināt sabiedrības izpratni par kooperācijas nepieciešamību un priekšrocībām. LLKA ir galvenais Zemkopības ministrijas sadarbības partneris lauksaimnieku kooperācijas jautājumu risināšanā. Šobrīd LLKA ir 50 biedri.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana