Mežs

2015. gadā augušas meža atjaunošanas izmaksas

Beate Danusēviča, Sanda Rieksta, Centrālā statistikas pārvalde
04.07.2016

2015. gadā vidējās meža atjaunošanas izmaksas bija no 620 līdz 687 eiro uz vienu hektāru atkarībā no meža zemes kvalitātes grupas1liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Salīdzinājumam 2014. gadā izmaksas bija robežās no 558 līdz 662 eiro uz hektāru. Meža atjaunošanas izmaksās ietilpst augsnes sagatavošanas, stādu audzēšanas un stādīšanas izdevumi.

2015. gadā visaugstākās meža atjaunošanas izmaksas bija meža zemes trešās kvalitātes grupas mežos (687,23 eiro/ha), bet viszemākās – pirmās kvalitātes grupas mežos (620,08 eiro/ha), kas ir attiecīgi par 3,8 % un 11,9 % lielākas nekā gadu iepriekš.

Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas pēc meža zemes kvalitātes grupas (eiro/ha bez PVN)

2015. gadā vidējās meža kopšanas izmaksas Latvijā bija no 193 līdz 220 eiro uz vienu hektāru. Vislielākās meža kopšanas izmaksas, kurās ietilpst meža agrotehniskā kopšana un jaunaudžu sastāva kopšana, bija meža zemes ceturtās kvalitātes grupas mežos – 219,62 eiro/ha, kas ir par 9,4 % mazākas nekā 2014. gadā.

2015. gadā viena kubikmetra koksnes vidējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē, kurā meža gabalu izcērt gandrīz pilnībā, saglabājās iepriekšējā gada līmenī (16,54 eiro). Savukārt starpcirtē (kopšanas, rekonstruktīvajā, sanitārajā), kurā cirti veic daļēji, izmaksas palielinājās par 3,9 %, sasniedzot 21,60 eiro uz vienu kubikmetru.

Kopējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē un starpcirtē veido darbaspēka, transporta un pielietotās tehnikas izmaksas. Starpcirtē ciršanas darbus veic izlases veidā, tādēļ kopējās mežizstrādes izmaksas ir lielākas nekā galvenajā cirtē, kur ciršanu veic gandrīz pilnībā.

Mežizstrādes izmaksas (eiro/m3) bez PVN

Plašāka informācija par vidējām meža atjaunošanas, kopšanas un mežizstrādes izmaksām pieejama CSP datubāzē sadaļā "Mežsaimniecība".

11. meža zemes kvalitātes grupai pieder grīnis, purvājs. 2. meža zemes kvalitātes grupai pieder sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa. 3. meža zemes kvalitātes grupai pieder mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis. 4. meža zemes kvalitātes grupai pieder damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana