Mežs

Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi, lai neizplatītos ĀCM

Kaspars Funts, LR Zemkopības ministrija (ZM)
22.07.2016

Ņemot vērā bīstamo situāciju, kad Latvijas kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā, kā arī Polijā šogad mājas cūkām ir konstatēts Āfrikas cūku mēris (ĀCM), Zemkopības ministrija (ZM) un Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atgādina visu cūku dzimtas dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem – lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar šo bīstamo dzīvnieku infekcijas slimību, ir stingri jāievēro biodrošības pasākumi. Tie jāievēro gan tradicionālo mājas cūku, gan meža cūku un eksotisko šķirņu cūku dzimtas dzīvnieku (Mangalica, Pekinas cūka, Vjetnamas cūka, pundurcūka, cūku dzimtas mīļdzīvnieki u.c.) īpašniekiem un turētājiem, gan zooloģisko dārzu un “minizoo” turētājiem, kā arī visiem, kuri cūkas tur savam priekam kā mājas vai istabas dzīvniekus.

ĀCM ir nāvējošs visiem cūku dzimtas dzīvniekiem!

ZM un PVD atkārtoti vēršas pie cūku dzimtas dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, atgādinot par svarīgākajām biodrošības prasībām:


-cūkas nedrīkst turēt āra aplokos, ir jānovērš to kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;
- nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vietās;
- nedrīkst lietot pakaišus, ja pastāv aizdomas, ka tiem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;
- cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli), termiski neapstrādātus kartupeļus, īpaši, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam;
- cūkām nedrīkst izbarot pārtikas atkritumus;
- kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kas netiek valkāti ārpus novietnes;
- pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi;
- ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, ko ievērojot ir iespējams pasargāt dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā. Par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku dzimtas dzīvniekus, t.sk. dezinfekcijas līdzekļu iegādi atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

PVD inspektori pārbauda biodrošības prasību ievērošanu visās cūku turēšanas novietnēs. Ja tiek konstatētas neatbilstības, ņemot vērā slimības bīstamību un straujo izplatību meža cūku populācijā, PVD nosaka cūku pārvietošanas aizliegumu un tiek noteikts ļoti īss termiņš neatbilstību novēršanai. Pēc šā termiņa beigām, ja neatbilstības nav novērstas, PVD sāk piemērot administratīvas sankcijas, t.sk. naudas sodus.

Ja šajā vasarā netiks konstatēti jauni saslimšanas gadījumi mājas cūkām ar ĀCM, ZM aicinās Eiropas Komisiju atcelt 3. ierobežojumu teritoriju, tādējādi atvieglojot cūku un cūkgaļas produktu apriti.

Savukārt, ja mājas cūkām tiks konstatēti jauni saslimšanas gadījumi ar ĀCM, 3. ierobežojumu teritorija tiks palielināta, kas var radīt plašākus ierobežojumus cūkkopības nozarei – gan dzīvu cūku tirdzniecībai, gan gaļas un produktu realizācijai. Slimības uzliesmojuma teritorijā noteiktu laiku nevarēs pārvietot lauksaimniecības dzīvniekus, visas novietnes tiks pakļautas pārbaudēm, PVD sadarbojoties ar Valsts policiju, organizēs automašīnu pārbaudes un tiks veikti citi ierobežojoši pasākumi.

Dzīvnieku īpašniekiem netiek izmaksāta kompensācija par viņu dzīvnieku novietnē uzliesmojušās dzīvnieku infekcijas slimības radītajiem zaudējumiem, ja PVD konstatē, ka dzīvnieku īpašnieks nav ievērojis biodrošības un citas normatīvos noteiktās prasības.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana