Mežs

Pēc desmit mēnešu pārtraukuma mājas cūkām konstatē Āfrikas cūku mēri

Anna Joffe, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)
01.08.2016

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka saņemto laboratorisko analīžu rezultāti apstiprina Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusu mājas cūku novietnē Vārkavas novadā.

Bīstamās slimības dēļ tiek likvidētas 50 skartajā novietnē esošās mājas cūkas, to skaitā 38 sivēni. PVD ir noteicis karantīnu - aizsardzības zonu trīs kilometru rādiusā un uzraudzības zonu desmit kilometru rādiusā ap skarto novietni. Šajās teritorijās tiks kontrolēts mājas un meža cūku veselības stāvoklis, kā arī transportlīdzekļu kustība. Īpaša uzmanība tiks pievērsta dzīvnieku, kā arī gaļas izcelsmes produktu pārvadāšanā. Tāpat bez PVD inspektora atļaujas nedrīkst pārvietot arī citus mājdzīvniekus.

Skartajā novietnē konstatēti biodrošības noteikumu pārkāpumi, kas, iespējams, bijis par iemeslu cūku saslimšanai. Šā iemesla dēļ novietnes īpašnieks, visticamāk, kompensāciju par cūku likvidēšanu nesaņems.

PVD aizsardzības un uzraudzības zonā esošajiem mājas cūku turētājiem atgādina, ka aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus aizsardzības zonas.

Līdz šim ĀCM ir konstatēts tikai meža cūkām - reģistrēti 667 saslimšanas gadījumi 58 novadu 180 pagastos un 2 pilsētu teritorijās.

Iepriekšējais saslimšanas gadījums ar Āfrikas cūku mēri mājas cūkām Latvijā konstatēts 2015. gada 9. septembrī.

Kopumā pērn Āfrikas cūku mēra dēļ bija jāiznīcina 213 mājas cūkas, bet gadu iepriekš – 2014. gadā – 564 mājas cūkas. Vārkavas novadā līdz šim nebija konstatēti saslimšanas gadījumi mājas cūkām.

PVD vairākkārt ir atgādinājis, ka vasaras periodā ir augstākais slimības izplatīšanās risks un visiem dzīvnieku turētājiem, jo īpaši tiem, kuri savā piemājas saimniecībā tur cūkas, stingri jāievēro noteiktie biodrošības pasākumi:

- cūkas nedrīkst turēt āra aplokos, jānovērš to kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;

- nedrīkst pieļaut putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vietās;

- nedrīkst lietot pakaišus, ja pastāv aizdomas, ka tiem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;

- cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam;

- cūkām nedrīkst izbarot pārtikas atkritumus;

- kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes;

- pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi;

- ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot, var pasargāt dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā. Par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.


Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)

x

Paroles atgadināšana