Mežs

Āfrikas cūku mēris konstatēts mājas cūkām Gulbenes novadā

Ilze Meistere, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)
09.08.2016

Āfrikas cūku mēris konstatēts mājas cūku novietnē Gulbenes novada Stradu pagastā. Bīstamās slimības dēļ būs jālikvidē 142 saimniecībā esošās mājas cūkas.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) saimniecībā veic Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumus, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva novietnē.

Noteikta karantīna - aizsardzības zona trīs kilometru rādiusā un uzraudzības zona desmit kilometru rādiusā ap skarto novietni. Šajā teritorijā tiks kontrolēts mājas un meža cūku veselības stāvoklis, kā arī transportlīdzekļu kustība. Īpaša uzmanība būs pievērsta dzīvnieku, kā arī gaļas izcelsmes produktu pārvadāšanai.

PVD aizsardzības un uzraudzības zonā esošajiem mājas cūku turētājiem atgādina, ka aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus aizsardzības zonas. Tāpat bez PVD inspektora atļaujas nedrīkst pārvietot arī citus mājdzīvniekus.

Iepriekšējais saslimšanas gadījums ar Āfrikas cūku mēri mājas cūkām tika konstatēts 29. jūlijā Vārkavas novadā, kur slimības dēļ nācās likvidēt 50 mājas cūkas.

Āfrikas cūku mēris turpina izplatīties meža cūku populācijā. Līdz šim slimība konstatēta 695 meža cūkām 62 Latvijas novados un divās pilsētās. Kā jau esam informējuši iepriekš, Āfrikas cūku mēris turpina izplatīties Kurzemes virzienā, tādēļ Pārtikas un veterinārais dienests atgādina – lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar Āfrikas cūku mēri un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošības pasākumi:

1. Cūkas nedrīkst turēt āra aplokos, jānovērš to kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;

2. Nedrīkst pieļaut putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vietās;

3. Nedrīkst lietot pakaišus, ja ir aizdomas, ka tiem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;

4. Cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam;

5. Nedrīkst cūkām izbarot pārtikas atkritumus;

6. Kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes;

7. Pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi;

8. Ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot, var pasargāt dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā. Par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.


Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)

x

Paroles atgadināšana