Mežs

Noteikts medību aizliegums tumšajai pīlei un kākaulim

Rūta Rudzīte, LR Zemkopības ministrija (ZM)
06.09.2016

Lai medību praksē ievērotu medījamo dzīvnieku ekoloģiski līdzsvarotas apsaimniekošanas principus un nodrošinātu migrējošo putnu populāciju aizsardzību, valdība otrdien, 6.septembrī, apstiprināja grozījumu medību noteikumos. 

Tā kā ar Līguma par Āfrikas - Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību (AEWA) 6.dalībvalstu sanāksmes lēmumu ir mainīts vairāku Eiropas Savienībā medījamo putnu sugu populāciju statuss, tad ir jāmaina statuss divām Latvijā medījamo migrējošo ūdensputnu sugām - tumšajai pīlei (Melanitta fusca) un kākaulim (Clangula hyemalis). Šīs sugas tiek izslēgtas no medījamo putnu saraksta, un turpmāk to medības nebūs atļautas. 

Ministru kabineta noteikumi „Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr.421 „Medību noteikumi”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana