Viedokļi

SIA "Biodegviela" paziņojums Par prettiesisku un klaji kaitniecisku VID darbību

AgroPols
30.03.2016

Šā gada 24.marta pēcpusdienā Valsts ieņēmumu dienests (VID) atkārtoti pieņēma prettiesisku un uz absurdiem argumentiem balstītu lēmumu par akcīzes preču ražošanas licences apturēšanu vienīgajam etilspirta ražotājam Latvijā - SIA Biodegviela.

SIA Biodegviela 2015. gada 29.decembra publiskajā paziņojumā jau tika uzskaitīti absurdie VID darbinieku mēģinājumi atrast jebkādus pārkāpumus, lai anulētu akcīzes preču ražošanas licenci. Arī šī gada 23.marta lēmumā, ko parakstījusi VID Akcīzes preču aprites daļas vadītāja Baiba Šmite-Roķe, prettiesiskais lēmums tiek pamatots ar nekompetentiem spriedumiem un aprakstiem, kas skaidri norāda vai nu uz lēmumu pieņēmušo darbinieku nekompetenci vai aizdomīgu ieinteresētību ražotnes darbības apzinātā bremzēšanā. SIA Biodegviela rīcībā ir informācija, kas norāda uz nopietnām aizdomām par atsevišķu VID darbinieku tiešu vai netiešu ieinteresētību ietekmēt tirgus pārdali spirta ražošanas nozarē, tādējādi šobrīd tiek apkopota papildus informācija, lai izvērtētu iespēju vērsties tiesībsargājošās institūcijās gan par VID prettiesiski pieņemtajiem lēmumiem, gan arī atsevišķu darbinieku apzināti kaitniecisku rīcību ar mērķi ietekmēt SIA Biodegviela darbību.

SIA Biodegviela darbība atbilst visām Latvijas valsts normatīvajām prasībām, ko arī ir pierādījuši visi iesniegtie argumenti un dokumenti uz nekompetenti norādītajiem pārkāpumiem.

B.Šmite-Roķe kā galveno argumentu licences apturēšanai min, ka "[..]atļaujot komersantam turpināt komercdarbību ar spirtu, pastāv augsts risks nodarīt zaudējumus valsts budžetam [..], līdz ar to anulējot komersanta licenci apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, sabiedrības ieguvums ir lielāks kā komersanta tiesību ierobežojums, kas uzskatāms par samērīgu un nepieciešamu sabiedrības interešu aizsardzībai".

Līdz ar piespiedu pārtraukšanu bez darba un ienākumiem paliek vairāk nekā 70 SIA Biodegviela rūpnīcas darbinieki, vairāk nekā 40 Latvijas zemnieki, kas piegādā rūpnīcai savu produkciju, paliek bez ienākumiem vairāk nekā 181 000 EUR apjomā, uzņēmuma ražotni un daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus nav iespējams nodrošināt ar apkuri, uzņēmumam nav iespējams pildīt savas saistības ar biznesa partneriem, kuriem nepieciešams piegādāt etilspirtu vairāk kā 270 000 EUR apmērā, viena dīkstāves diena uzņēmumam rada zaudējumus vairāk nekā 30 000 EUR apmērā. Tiek apdraudēta arī elektroenerģijas ražošana obligātā iepirkuma ietvaros, saskaņā ar Ekonomikas ministrijas izsniegto atļauju ir noteikti konkrēti nosacījumi un termiņi, kuri ir jāizpilda - lai saglabātu iespēju nodrošināt AS Enerģijas publisko tirgotāju ar elektroenerģiju, kura saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Sekojoši visam augstāk uzskaitītajam, nav iespējams laicīgi veikt tekošo nodokļa parāda maksājumu - vairāk nekā 30 000 EUR.

SIA Biodegviela aicina LR Finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu un LR Ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu, kā arī KNAB izvērtēt VID vadītājas Ināras Pētersones un VID Akcīzes preču aprites daļas vadītājas Baibas Šmites-Roķes un viņu pakļautībā esošo darbinieku prettiesisko un kaitniecisko rīcību, mērķtiecīgi iznīcinot vienīgo etilspirta ražotni Latvijā.

SIA Biodegviela ir gatava jebkuru valsts atbildīgo amatpersonu, plašsaziņas līdzekļu pārstāvi klātienē iepazīstināt ar visu šīs lietas dokumentāciju, kā arī izrādīt ražotni, tādējādi apliecinot atvērta, mūsdienīga un godīga ražotāja reputāciju. Atgādinām, ka iepriekšējais lēmums arī tika pieņemts tieši pirms garajām - Ziemassvētku - brīvdienām, tādējādi maksimāli izvairoties no publiskas reakcijas un lēmuma apspriešanas nonākšanas medijos. Pēc SIA Biodegviela sūdzības licences apturēšana tika pārtraukta, tomēr atsevišķu VID darbinieku ieinteresētības rezultātā vairākus mēnešus cauru diennakti bez pārtraukuma ir vērtēta un novērota SIA Biodegviela etilspirta ražotnes darbība, meklējot jebkādus argumentus tās darbības apturēšanai.

SIA Biodegviela ir vienīgā etilspirta ražotne Latvijā un vienīgā biogāzes stacija, kas ražo elektroenerģiju no etilspirta ražotnes atkritumiem, kā arī viens no lielākajiem darba devējiem Madonas novadā. Uzņēmumā tiek nodrošinātas vairāk nekā 70 darba vietas, uzņēmums sadarbojas ar Latvijas zemniekiem, kas gadā piegādā Latvijā audzētus graudus. Pēdējo divu gadu laikā SIA Biodegviela nodokļos Latvijas valstij ir samaksājusi 500 000 EUR.

Informāciju sagatavoja Aleksejs Aleksejevs, SIA "Biodegviela" valdes loceklis.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana