Laidiens no arhīva:

AgroZirnis

Lielas nodarbinātības perspektīvas atjaunojamo energoresursu sektorā

AgroZirnis
08.06.2009

Eiropas Komisijas publicētais ziņojums par atjaunojamiem energoresursiem liecina, ka šobrīd tikai 1% no kopējā degvielas patēriņa transportam tiek nosegts ar biodegvielu, taču, saskaņā ar pieprasījuma prognozēm, paredzams, ka 2030.gadā aptuveni 11,4% no degvielas patēriņa varētu veidot biodegviela. Ziņojumā norādīts, ka līdz 2020.gadam atjaunojamo energoresursu ražošanas sektors kopumā varētu nodrošināt aptuveni 2,8 milj. darba vietas. Šobrīd nodarbināto skaits atjaunojamās enerģijas ražošanā ir 1,4 milj., bet pievienotā vērtība veido ap EUR 58 miljd. (0,58% no kopējā IKP). Novērtēts, ka aptuveni 55% no radītās pievienotās vērtības saistās tieši ar atjaunojamās enerģijas sektoru, bet pārējā tiek radīta saistītajos sektoros.
Avots: “Agra Facts” Nr.43-09, 05.06.2009

AgroZirnis

x

Paroles atgadināšana