Laidiens no arhīva:

EiroZirnis

Kā tiešmaksājumi atdalās no ražošanas citās ES valstīs? Jaunumi no Skotijas un Slovēnijas

Andris Miglavs, Eirozirnis
04.08.2004

Skotija nolēmusi no ražošanas atdalīto KLP tiešmaksājumu aploksni samazināt par 10 %, šos resursus atvēlot liellopu teļu audzēšanas zīdītājgovju ganāmpulkos atbalstīšanai. Tādējādi Skotija ir pirmā ES zeme (kā daļa no Lielbritānijas), kas izmantojusi šo “Nacionālās aploksnes” iespēju, ko paredz Vienotā saimniecību maksājuma noteikumu 69. pants. Šāda lēmuma (kas paredz izmaksas Ls 70 apmērā par pirmajiem 10 teļiem un Ls 35 apmērā par katru nākošo teļu ganāmpulkā) mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas liellopu gaļas ražošanu un atbalstīt attālos un vides trauslos reģionus, kā arī saglabāt vidi reģionos, kas atkarīgi no ganāmajiem liellopiem.
Tomēr `parējās Lielbritānijas daļas Nacionālās aploksnes iespēju nolēmušas neizmantot.
Savukārt, Slovēnija nolēmusi Vienoto saimniecību maksājumu ieviest vien 2007. gadā, sākuma posmā daļējo saglabājot piesaisti liellopu, iespējams - arī aitu, un apiņu ražošanai. Kā jaunā dalībvalsts, kam noteikti jāizvēlas tā sauktā reģionālā Vienotā saimniecību maksājuma ieviešanas metode, Slovēnija paredz vienota platībmaksājuma ieviešanu 2007. gadā, diferencējot to starp zāles platībām un aramzemi. Pie kam, atsevišķu kategoriju lopbarības platībām iespējami diferencēti papildmaksājumi, lai mazinātu reformas iespējamo negatīvo ietekmi uz atsevišķu kategoriju lopkopības produkcijas ražotājiem. Tomēr šīs papildpiemaksas pakāpeniski, laikā līdz 2013. gadam tiks samazinātas.
Avots; AF – 2004-08-03, No 66

Eirozirnis

x

Paroles atgadināšana