Laidiens no arhīva:

Latvija ES

Laipni lūdzam 25 valstu Eiropā!

AgroPols
07.05.2004

ES lauksaimniecības komisāra F. Fišlera uzruna
Es sveicu 10 jaunās dalībvalstis, kas ir pievienojušās mums Eiropas Savienībā 2004. gada 1. maijā. Politiskā situācija, kas mūs šķīra pagājušajā gadsimtā, pieder vēsturei. Mēs visi - liela un vienota Eiropas ģimene - atkal esam tur, kur bijām, pirms mūs piespiedu kārtā izšķīra kari un totalitāri režīmi.
Kā jau ģimenē mēdz būt, mums var būt atšķirīgi viedokļi, bet saites, kas mūs vieno, ir stiprākas par strīdiem, kas mūs šķeļ. Mums ir kopīga un bagāta kultūra un filozofija, un mums visiem kopā piemīt Eiropas identitāte, ko ar paceltu galvu varam nest pasaulē. Ja pievēršamies lauksaimniecībai, jāatzīst, ka mums ir liela nacionālās virtuves dažādība un ļoti attīstītas reģionālās gastronomiskās tradīcijas. Mūsu lauku ainava, ko veidojušas un kopušas neskaitāmas lauksaimnieku paaudzes, ir mūsu kopēja bagātība neatkarīgi no tā, vai dzīvojam pilsētā vai laukos. Mūsu visu pienākums ir to aizsargāt, vienlaikus nodrošinot tās ekonomisko dzīvotspēju.
Mēs strādāsim kopā, lai uzlabotu apkārtējo vidi, nodrošinātu lauksaimnieku stāvokli un ražotu kvalitatīvus produktus, ko pieprasa mūsu patērētāji. Mūsu iekšējo tirgu veidos apmēram 450 miljoni iedzīvotāju, un pasaules ekonomikā mēs varēsim sacensties ar visstiprākajiem un sniegt palīdzīgu roku visvājākajiem.
Lūk, šādā paplašinātā un bagātā Eiropas Savienībā es sveicu tos mūsu ģimenes locekļus, kas gadiem ilgi ir atradušies otrpus durvīm no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ. Es aicinu esošās dalībvalstis pieņemt jauno izaicinājumu - strādāt kopā, lai veidotu plaukstošāku un taisnīgāku paplašinātu Eiropas Savienību, kurā mēs visi būsim ieguvēji. (Avots: http://europa.eu.int/comm/agriculture/eu25/index_lv.htm)

Francs Fišlers, ES lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības komisārs

AgroPols

x

Paroles atgadināšana