Tirgus (TCA)

Augkopības izcelsmes cūkkopībā izmantoto barības līdzekļu tirgus

Agnese Krieviņa, Ieva Leimane, EDO Consult
25.03.2021

Pievienotie dokumenti

Ziņojuma teksts

Augkopības izcelsmes cūkkopībā izmantoto barības līdzekļu tirgus izpētes ziņojums ir viens no projekta “Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā”, Nr. 18-00-A01612-000015 statrprezultātiem. 

Šajā ziņojumā parādīti svarīgāko kombinētās lopbarības ražošanā šobrīd Latvijā izmantoto barības līdzekļu – kviešu, miežu, sojas un citu pākšaugu – tirgus analīzes rezultāti, noskaidrojot šo barības līdzekļu pieejamību tirgū, cenu tendences vidējā termiņā, kā arī vērtējot to savstarpējo aizstājamību no izmaksu viedokļa. 

Vispārējā gadījumā aptvertais laika posms ir 2015.-2020. gadi. 

 

EDO Consult

x

Paroles atgadināšana