Ekonomika un finanses

Izstrādāts Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāns 2014.-2016. gadam

Ilze Vabole, AgroPols
21.11.2013

Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 21. novembrī, izsludināja "Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2014.-2016.gadam" projektu, kas pēc pieņemšanas un stāšanās spēkā ļaus īstenot vidēja termiņa plānošanas dokumenta "Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnes 2011.-2016.gadam" noslēguma posmu, informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte.

Plāna projekts paredz nodrošināt saimnieciski izmantojamo zivju resursu papildināšanu publiski izmantojamajos ūdeņos, lai sekmētu zvejas un makšķerēšanas iespējas Latvijā. Tiek paredzēts ik gadu papildināt Gaujas, Ventas un mazo upju baseinu zivju resursus, ielaižot 5,76 miljonus zivju kāpuru, mazuļu un smoltu gadā. Plānots pilnveidot publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūru un iekšējo ūdeņu zivsaimniecisko produktivitāti, katru gadu ielaižot 10-46 miljonus zivju kāpuru un mazuļu. Iecerēts pavairot Daugavas baseina zivju resursus, kompensējot HES kaskādes darbības izraisītos zaudējumus un papildinot zivju krājumus par 6,37 miljoniem kāpuru, mazuļu un smoltu gadā. Vienlaikus tiks nodrošināts zivju resursu atražošanas efektivitātes zinātniskais novērtējums.

Par plāna izpildei nepieciešamo pasākumu nodrošināšanu atbildīga būs Zemkopības ministrija, un tai līdz 2017. gada 1. jūnijam būs jāsagatavo un jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par plāna izpildi.

Plāna projekts ""Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2014.-2016. gadam" stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

AgroPols

x

Paroles atgadināšana