Ekonomika un finanses

Izstrādāti jauni Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu

Ilze Vabole, AgroPols
03.07.2014

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi jaunu Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu, ko ceturtdien, 3.jūlijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. Jaunie noteikumi izstrādāti, lai paaugstinātu mednieku un medību vadītāju kvalifikāciju, kā arī uzlabotu medību procesa kontroli un uzraudzību, tādējādi radot priekšnosacījumus medību saimniecības attīstībai.

Lai nodrošinātu apmācības kvalitāti medību vadītājiem, jaunie noteikumi paredz, ka apmācības var organizēt tikai medniekus pārstāvošas organizācijas, kurās ir vairāk nekā 500 biedru (fizisku personu), vai akreditēta mācību iestāde. Turklāt noteikumu projektā noteikta prasība, ka uz medību vadītāja pārbaudījuma kārtošanu un medību vadītāja apliecības saņemšanu var pretendēt mednieks, kam mednieka kvalifikācija ir ilgāk nekā trīs gadus. Noteikumos tiek atcelta prasība par obligātu pirmseksāmena apmācību medību vadītājiem, nosakot, ka medību vadītāju kvalifikācijas kandidāti eksāmena tēmas var apgūt un eksāmenam sagatavoties patstāvīgi. Noteikumos arī precizētas un papildinātas teorētisko zināšanu pārbaudes programmās ietveramās gan mednieku, gan medību vadītāju eksāmena tēmas. Tāpat noteikumu projekts nosaka, ka turpmāk mednieku un medību vadītāju kandidātu eksamināciju veic Valsts meža dienesta ietvaros izveidotā komisija.

Savukārt, lai uzlabotu medību procesa kontroli un uzraudzību, noteikumu projekts paredz šobrīd papīra formātā esošo mednieku un medību vadītāju apliecību nomaiņu pret jauna parauga (plastikāta) apliecībām. Plānots, ka mednieku apliecības, kas izsniegtas pirms jauno noteikumu spēkā stāšanās dienas, būs derīgas, bet pēc 2017. gada 1.janvāra uz to pamata netiks izsniegtas mednieka sezonas kartes. Savukārt ar medību vadītāju apliecību, kas izsniegtas pirms jauno noteikumu spēkā stāšanās dienas, medības būs atļauts vadīt līdz 2017. gada 31.martam. Noteikumu projektā iekļauts arī nosacījums, ka medību vadītāja apliecība nav derīga bez mednieka apliecības. Tādējādi tiks novērsta situācija, ka persona, kas zaudējusi tiesības medīt, tomēr organizē un vada citus medniekus dzinējmedībās.

Plānots, ka jaunie noteikumi stāsies spēkā 2015. gada 1.jūlijā un tie aizstās šobrīd spēkā esošos MK 2004. gada 2.marta noteikumus Nr. 110 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību".

Plašāka informācija par MK noteikumu projektu "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu" pieejama MK mājaslapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40326889.

Jaunie noteikumi vēl tiks skatīti valdībā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana