Ekonomika un finanses

Izstrādāts Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums

Ilze Vabole, AgroPols
11.07.2014

Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu, kas paredz izveidot Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvo padomi, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. To ceturtdien, 10. jūlijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. Padomes izveidošanas mērķis ir veicināt ieinteresēto pušu komunikāciju, sagatavojot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus, kā arī risināt aktuālos jautājumus, kas saistīti ar iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgu izmantošanu un pārvaldību.

Noteikumu projekts, kura mērķis ir sekmēt Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības politikas saskaņotu izstrādi un īstenošanu, paredz izveidot padomi, kurā darbotos Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” pārstāvji un četras ar zivju resursu izmantošanu, ūdeņu resursu apsaimniekošanu un aizsardzību saistītas interešu grupas. Padomes darbā ar padomdevēju tiesībām piedalīsies Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts vides dienesta un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvji. Noteikumu projektā tiek noteiktas padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības, interešu grupu darbība un padomes darba organizācija.

Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums”pieejama MK mājaslapā: saite. Noteikumu projekts vēl tiks skatīts valdībā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana