Ekonomika un finanses

Arī turpmāk paredzēts atbalsts par ieguldījumiem mežu attīstībā

Ilze Vabole, AgroPols
26.02.2015

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi jaunu noteikumu projektu, kas nosaka Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību, sākot no 2015. gada, informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. To  ceturtdien, 26.februārī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.

Jaunais noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu šādiem pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākumiem: "Meža ieaudzēšana", "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" un "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai".

Apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" ietvertas šādas aktivitātes: "Jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu", "Neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā" un "Valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs".

Uz atbalstu var pretendēt meža zemes un zemes īpašnieki - fiziskas un juridiskas personas, kā arī pašvaldības. Atbalsts par meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanu ir 100 procenti no attiecināmo izmaksu summas, savukārt pārējos meža attīstības pasākumos - 60 līdz 70 procenti no attiecināmo izmaksu summas.

Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" īstenošanai" pieejama MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40349180. Noteikumu projekts vēl tiks skatīts valdībā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana