Ekonomika un finanses

Sagatavotas meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

Ilze Vabole, AgroPols
05.05.2015

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi projektu „Par Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam”, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. Tās ceturtdien, 30.aprīlī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. Pamatnostādnes ir uzskatāmas par Latvijas meža nozares izaugsmes un attīstības politikas galveno dokumentu, kurā ir ietverta arī sasaiste ar citu nozaru rīcību un nepieciešamo darbību plānojumu.

Zemkopības ministrija sadarbībā ar nozares interešu grupām ir noteikusi trīs meža nozares attīstības politikas mērķus:

1)Latvijas mežu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un starptautiski atzīta;

2)Latvijas meža nozares produkcija ir konkurētspējīga ar augstu pievienoto vērtību un atbilst klienta vajadzībām;

3)Meža un saistīto nozaru attīstībai atbilstošs izglītības un zinātniskais potenciāls un cilvēkresursu prasmju līmenis.

Pamatnostādņu projekts ir izstrādāts, ņemot vērā situāciju meža un saistītajās nozarēs esošās un potenciālās attīstības tendences Latvijā un pasaulē, iekšējās un ārējās vides ietekmes novērtējumu, kā arī to, ka meža nozare būtiski ietekmēs Latvijas monetāro stabilitāti un valsts kopējo eksporta produkcijas apjomu.

Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020.gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kurā formulēti meža un saistīto nozaru attīstības vidēja termiņa stratēģiskie (attīstības politikas) mērķi, attīstības politikas pamatprincipi, rīcības virzieni attīstības politikas mērķu sasniegšanai, problēmas, kuras kavē šo mērķu sasniegšanu un politikas rezultāti.

Plašāka informācija par pamatnostādņu projektu „Par Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēm 2015. – 2020.gadam” pieejama Ministru kabineta mājaslapā. Pamatnostādņu projekts vēl tiks skatīts valdībā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana