Ekonomika un finanses

Zivrūpniekiem būs atbalsts jaunu tirgu meklējumos

Ilze Vabole, AgroPols
28.07.2015

Otrdien, 28. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā „Tirdzniecības pasākumi”, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. Atbalsta mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu un palielināt Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos.

Noteikumu projekts paredz atbalstu reklāmu kampaņu rīkošanai, dalībai starptautiskās izstādēs, tirgus izpētei, kvalitātes sertifikācijai, zvejas vai akvakultūras produktu izsekojamības veicināšanai un ekomarķējuma izveidei. 

Noteikumu projekts nosaka atbalsta saņemšanas nosacījumus un iesniedzamos dokumentus. Atbalstu varēs saņemt biedrības, kuras vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrētas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kurās vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana. Tāpat uz atbalstu varēs pretendēt atvasinātas publiskas personas – zinātniskās institūcijas un tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, palielinot Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos, un kurai ir pieredze pasākumā paredzēto aktivitāšu īstenošanā.

Saskaņā ar Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā „Tirdzniecības pasākumi” līdz 2023. gadam kopējais pieejamais finansējums ir 7 000 000 eiro. 

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv . Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Tirdzniecības pasākumi”” pieejama MK mājaslapā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana