Ekonomika un finanses

Izstrādāts zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.–2020. gadam

Ilze Vabole, AgroPols
11.08.2016

Zemkopības ministrija (ZM)  sagatavojusi Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu “Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.–2020. gadam”, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. To ceturtdien, 11. augustā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. Plāna mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgi izmantojamus un daudzveidīgus publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursus Latvijā.

Plāns paredz zivju resursu mākslīgo atražošanu, zivju nārsta vietu atjaunošanu un dzīvotņu uzlabošanu, šo pasākumu zinātnisko uzraudzību, novērtējumu un ieteikumus to pilnveidošanai. Minētie pasākumi sekmēs zivsaimnieciski izmantojamo zivju resursu ilgtspēju un daudzveidību Latvijas publiski izmantojamos ūdeņos, kā arī mazinās antropogēnās ietekmes radītos zaudējumus. Tāpat plāns paredz zušu krājumu pārvaldību – zušu resursu papildināšanu un monitoringu, kas nodrošinās 2009.–2016. gadā īstenoto pasākumu pēctecību un ilgtspēju.

Paredzams, ka, īstenojot zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu, palielināsies iekšējo ūdeņu, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņu zivsaimnieciski nozīmīgie zivju resursi. Tiks radīti labvēlīgi apstākļi makšķerēšanai, vēžošanai, zemūdens medībām, uzņēmējdarbībai zvejniecībā un zivkopībā, tūrisma attīstībai, kā arī citās jomās, kas saistītas ar reģionālo attīstību. Tāpat tiks saglabāta ihtiofaunas bioloģiskā daudzveidība un nodrošināta zivju resursu dzīvotņu uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana.

Plašāka informācija par MK rīkojuma projektu “Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.–2020. gadam” pieejama MK interneta vietnē. Rīkojuma projekts vēl tiks skatīts valdībā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana