Ekonomika un finanses

Akceptēti grozījumi Meliorācijas likumā

Ilze Vabole, AgroPols
02.11.2016

Otrdien, 1.novembrī, valdība akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Meliorācijas likumā, informēja ZM  sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte.

ZM ierosina pārskatīt un uzlabot meliorācijas sistēmu pārvaldības kārtību, sniedzot zemes īpašniekam vai zemes tiesiskajam valdītājam objektīvu un aktuālu informāciju par savā īpašumā vai tā daļā esošajām meliorācijas sistēmām un par meliorācijas sistēmu vai tās daļu. Tas nepieciešams tādēļ, ka pašlaik zemes īpašnieki, kuri apsaimnieko lielus īpašumus un meliorācijas sistēmas inventarizē ilgākā laika posmā, faktiski nevar saņemt zemes īpašuma meliorācijas pasi, jo zemes īpašuma meliorācijas pasi izsniedz tikai par zemes īpašumu kopumā, nevis par īpašuma daļu. 

Likumprojektā plānots atteikties no novecojuša papīra dokumenta - zemes īpašuma meliorācijas pases. Tā vietā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” personām pēc to pieprasījuma un vajadzībām izsniegs aktuālu meliorācijas kadastra izziņu par īpašuma vai tā daļas meliorācijas sistēmām vai par meliorācijas sistēmu, tās daļu vai konkrētu meliorācijas būvi.

No 2015.gada 1.janvāra pašvaldības ar lēmumu ir tiesīgas piešķirt koplietošanas meliorācijas sistēmām pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, bet pašvaldības, piešķirot šādu statusu, dažreiz pieļauj nozīmīgas kļūdas pašvaldības pieņemtajā lēmumā. Likumprojektā pirms  pašvaldības lēmuma pieņemšanas  kā precizējama informācija un noteiktas darbības pašvaldībām, lai tās varētu pieņemt nekļūdīgu lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.

Savukārt pašvaldībām mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu, noteikts pienākums informēt par pieņemto lēmumu valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".

Likumprojektā precizēta informācija, ka Meliorācijas kadastra izveidošanai un uzturēšanai izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus par zemes vienības robežām, zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kā arī kadastra apzīmējumu.

Tā kā atsevišķos gadījumos meliorācijas būvdarbi notiek valsts pierobežas joslā, tad likumprojekts noteic, ka Meliorācijas sistēmu būvdarbus pierobežas joslā veic pēc Valsts robežsardzes saskaņojuma saņemšanas.

Likumprojekts “Grozījumi Meliorācijas likumā”stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas Saeimā un publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana