Ekonomika un finanses

Iecerētas izmaiņas Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Rūta Rudzīte, LR Zemkopības ministrija (ZM)
24.01.2017

Lai ieviestu ES tieši piemērojamos normatīvos aktus un pilnveidotu pārtikas aprites uzraudzību, valdība otrdien, 24.janvārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā.

ES pārtikas aprites regulējums prasa visu pārtikas produktu marķējumā norādīt paziņojumu par uzturvērtību, atskaitot tos pārtikas produktus, tostarp amatnieciski ražotos, kurus ražotāji mazā daudzumā tieši piegādā galapatērētājiem vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas tos tieši piegādā galapatērētājiem. Tā kā ES normatīvajos aktos nav noteikts, kas ir mazā daudzumā ražoti pārtikas produkti, Pārtikas aprites uzraudzības likumā paredzēts noteikt, ka Latvijā "mazs daudzums" ir visa mājas apstākļos saražotā un izplatītā pārtika.

Iecerēts papildināt likumā noteikto Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) funkciju uzskaitījumu, nosakot, ka PVD būs kontrolējošā iestāde par pārtiku un ēdināšanu zaļo publisko iepirkuma līgumu prasību izpildei. Paredzēts, ka PVD izlases kārtībā veiks nosacījumu izpildes kontroli pārtikas kvalitātes atbilstībai zaļā iepirkuma kritērijiem ēdināšanas uzņēmumos, lai pārliecinātos, ka paaugstinātas kvalitātes pārtikas produktu (piemēram, produktu, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju, vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām) vietā netiek piegādāti lētāki importa produkti. PVD pēc nepieciešamības īstenos arī padziļinātu produkta piegādātāja vai ražotāja pārbaudi, veicot padziļinātu izsekojamības pārbaudi.

Līdz šim ES normatīvajos aktos pārtikas produktiem, kas paredzēti noteiktām patērētāju grupām vai noteiktam mērķim, lietoja vienotu terminu "diētiskā pārtika". Pieņemot jaunu ES regulējumu par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, termins "diētiskā pārtika" aizstāts ar terminu "noteiktu pārtikas produktu grupas", līdz ar to nepieciešams precizēt atsevišķas likuma normas. Arī pēc grozījumu spēkā stāšanās turpināsies līdzšinējā prakse, ka pārtikas uzņēmums paziņo PVD par to, ka izplatīs maisījumus zīdaiņiem un tādus papildu ēdināšanas maisījumus zīdaiņiem, kas ražoti no olbaltumvielu hidrolizātiem, kā arī medicīnisko pārtiku un pilnīgus uztura aizstājējus svara kontrolei. Savukārt PVD reģistrē minētos produktus, un par to jāmaksā valsts nodeva. Šī kārtība atvieglo un sekmē pārtikas aprites oficiālo kontroli, nodrošinot augstus pārtikas nekaitīguma un kvalitātes standartus jutīgajām patērētāju grupām.

Ņemot vērā to pārtikas uzņēmumu pieprasījumu, kuriem nepieciešams nodrošināt savas produkcijas eksportspēju, plānots papildināt likumā noteiktās Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR" funkcijas, nosakot, ka BIOR ir tiesības pēc pārtikas uzņēmuma pieprasījuma nodrošināt tā paškontroles laboratoriju metodisko vadību. Īstenojot metodisko vadību, BIOR organizēs starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu un seminārus laboratoriju darbiniekiem, sniedzot informāciju par testēšanas metodēm, apspriežot starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas rezultātus, kā arī sniedzot konsultācijas iekārtu un materiālu iegādei utt. Pēc pārtikas uzņēmuma pieprasījuma būs iespējams nodrošināt speciālistu individuālu apmācību un konsultācijas un veikt atkārtotu auditu. Pārtikas uzņēmumiem netiek noteikta obligāta prasība nodrošināt savu paškontroles laboratoriju metodisko vadību institūtā BIOR. Uzņēmumiem, kuri izvēlēsies izmantot šo pakalpojumu, tiks nodrošināta lielāka uzticība no trešo valstu uzraugošo iestāžu puses, palielinot Latvijas uzņēmumu eksporta iespējas, kā arī veicināta patērētāju uzticība.

Ministru kabinets, pieņemot noteikumus par prasībām uztura bagātinātājiem, nolēma, ka nepieciešams noteikt aizliegto un ierobežoti lietojamo augu un augu daļu sarakstu, tāpēc ar likuma grozījumiem paredzēts dot pilnvarojumu MK pieņemt attiecīgus noteikumus.

Likumprojektā precizētas arī PVD amatpersonu tiesības un rīcība gadījumos, kad uzņēmēji pārkāpj pārtikas apriti reglamentējošajos normatīvajos aktu prasības.

Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" vēl jāapstiprina Saeimai.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana