Agrobizness un lauki skaitļos

Pērn nedaudz palielinājās saražotās lopkopības produkcijas apjomi

Beate Danusēviča un Kristīne Romanovska, Centrālā statistikas pārvalde
23.03.2016

2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, saražotās gaļas apjoms palielinājās par 1,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie provizoriskie dati. Iegūtā piena apjoms pērn pieaudzis vien par 0,7 %, tajā pašā laikā piena iepirkuma cenas samazinājušās par 25,7 %.


2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, saražotās gaļas apjoms palielinājās par 1,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie provizoriskie dati. Iegūtā piena apjoms pērn pieaudzis vien par 0,7 %, tajā pašā laikā piena iepirkuma cenas samazinājušās par 25,7 %.

Saražotās gaļas apjoms pieaudzis par 1,3 %, nozīmīgākais kāpums liellopu gaļai

2015. gadā Latvijā saražoti 85,4 tūkst. tonnu gaļas – par 1,3 % vairāk nekā 2014. gadā. Nelielo kāpumu ietekmēja liellopu un putnu gaļas ražošanas apjoma pieaugums attiecīgi par 6,3 % un 3,4 %. Saražotais aitu gaļas apjoms pērn pieaudzis par 19,3 %, savukārt cūkgaļas apjoms sarucis par 3,0 %.

Lopkopības produkcijas ražošana

2014. gads

2015. gads (provizoriskie dati)

Izmaiņas % (2015./2014.g.)

Gaļa (kautsvarā), tūkst. tonnas

84,3

85,4

1,3

liellopu

17,7

18,8

6,3

cūku

37,0

35,9

-3,0

aitu un kazu

0,7

0,9

19,3

 putnu

28,7

29,7

3,4

 

 cita gaļa

0,2

0,2

1,7

Piens (iesk. kazu pienu), tūkst. tonnas

971,8

978,1

0,7

Olas, milj. gab.

648,3

698,2

7,7

 

Gaļas vidējā iepirkuma cena samazinājās par 6,1 % – no 1 550 eiro par tonnu 2014. gadā līdz 1 456 eiro  2015. gadā. Liellopu gaļas vidējā iepirkuma cena 2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, palielinājās par 1,2 % un sasniedza 1 643 eiro. Pārējai gaļai iepirkuma cenas ir samazinājušās. Visvairāk iepirkuma cenas sarukušas cūkgaļai – par 11,6 % (1 312 eiro par tonnu), mazāk aitu gaļai – par 1,1 % (3 319 eiro par tonnu).

2015. gadā saražoti 698,2 milj. olu – par 7,7 % vairāk nekā gadu iepriekš. Olu ražošanas apjomu kāpumu ietekmēja vidējā dējējvistu skaita pieaugums par 0,2 milj. jeb 6,7 %, lai gan vidēji no vienas dējējvistas ieguva tikpat daudz olu kā pirms gada – 272 olas. Olu vidējā realizācijas cena pērn bija 6,92 eiro par 100 olām.

Pērn piena ieguves apjomi būtiski nemainījās, bet iepirkuma cenas saruka par 25,7 %

2015. gadā iegūti 978,1 tūkst. tonnu piena (ieskaitot kazu pienu), kas ir par 6,3 tūkst. tonnu jeb 0,7 % vairāk nekā 2014. gadā. Piena vidējais izslaukums no vienas slaucamās govs pieauga par 1,6 % un sasniedza 5 905 kilogramus.

Pērn iepirkti 807,7 tūkst. tonnu piena, salīdzinājumā ar 2014. gadu piena iepirkums audzis par 0,4 %, bet iepirktā piena īpatsvars kopējā saražotā piena apjomā  ir palicis iepriekšējā gada līmenī – 82,8 %. Piena vidējā iepirkuma cena samazinājās no 291 eiro par tonnu 2014. gadā līdz 216 eiro 2015. gadā (kritums par 25,7 %).

Piena ražošana, iepirkums un vidējā iepirkuma cena

Pērn saimniecībās samazinājies liellopu un cūku skaits, bet aitu skaits pieaudzis par 10,5 %

2015. gada beigās lauku saimniecībās audzēja 419,1 tūkst. liellopu – par 2,9 tūkst. mazāk nekā pirms gada. Slaucamo govju skaits samazinājās par 3,5 tūkst. jeb 2,1 %. Zīdītājgovju skaits pieauga par 4,6 tūkst. jeb 13,6 %, un to īpatsvars no kopējā govju skaita sasniedza 19,3 % (2014. gadā – 17,1 %).

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos)

2014. gads

2015. gads (provizoriskie dati)

Izmaiņas % (2015./2014.g.)

Liellopi

422,0

419,1

-0,7

no tiem slaucamās govis

165,9

162,4

-2,1

Cūkas

349,4

334,2

-4,4

Aitas

92,5

102,3

10,5

Kazas

12,3

12,7

3,2

Zirgi

10,1

9,6

-4,7

 

Cūku skaits gada laikā samazinājās par 15,3 tūkst. jeb 4,4 %, ko ietekmēja Āfrikas cūku mēra tālāka izplatība. Aitu un kazu skaits 2015. gadā turpināja pieaugt attiecīgi par 9,7 tūkst. jeb 10,5 % un 0,4 tūkst. jeb 3,2 %, bet zirgu skaits samazinājās par 0,5 tūkst. jeb 4,7 %.

Eksportēto dzīvo liellopu skaits pēdējos gados ievērojami audzis, un 2015. gadā tas palielinājies par 4,6 tūkst. jeb  14,0 % salīdzinājumā ar 2014. gadu un par 7,8 tūkst. jeb 26,0 % vairāk nekā 2013. gadā.Arī dzīvo cūku eksports pērn palielinājās – par 18,6 tūkst. jeb 12,2 % salīdzinājumā ar 2014. gadu. No kopējā eksportēto cūku skaita 27,3 % bija sivēni tālākai nobarošanai. Savukārt importēto cūku skaits samazinājās par 11,9 tūkst. jeb 41,5 %.

Liellopu, aitu, kazu un zirgu skaita datu avots ir Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības dzīvnieku reģistra informācija.
Papildu informācija par lopkopības rādītājiem pieejama CSP vietnē sadaļā „Lopkopība” (īstermiņa dati un ikgadējie dati).

Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana