Zināšanas saimniekošanai

Meža konference 2016 - "Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā"


07.12.2016, 11:00, Rīgā, A/S "Latvijas Valsts meži" zālē, Vaiņodes ielā 1.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Zemkopības ministriju (ZM) š. g. 7.decembrī aicina meža īpašniekus, apsaimniekotājus, mežsaimniecības uzņēmējus, nozarē nodarbinātos un citus interesentus uz ikgadējo meža nozares konferenci "Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā".

Meža nozares konference ir ikgadējs pasākums, kurā Zemkopības ministrija un saistītās institūcijas informē par aktualitātēm meža apsaimniekošanā.

Galvenie šā gada konferencē aplūkojamie jautājumi:

• ES atbalsta saņemšanas iespējas un risinājumi Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros;

• Mežzinātnes pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam un apsaimniekošanas perspektīvām;

• Medību saimniecības aktuālie jautājumi;

• Plānotā ES nozīmes biotopu kartēšana Latvijas mežos.

Konferencē piedalīsies Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu pārstāvji, Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes, A/S Latvijas valsts meži, Latvijas meža īpašnieku biedrības un citu organizāciju pārstāvji.

Ikviens interesents aicināts piedalīties konferencē un uzdot sev aktuālos jautājumus.

Konferencei vietnē www.laukutikls.lv  tiks nodrošināta arī tiešā translācija ar iespēju sniegt komentārus un uzdot jautājumus.

Konferenci organizē saskaņā ar LR Zemkopības ministrijas un SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" 2016.gada 29.janvārī noslēgto līgumu Nr. 2016/8, pasākuma "Reģionālo konferenču organizēšana" ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.Atbildīgais
LLKC sadarbībā ar ZM

Izziņas

Papildu informācija:


Ilze Rūtenberga-Bērziņa


Sabiedrisko attiecību vadītāja


SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"


Tālr.: +371 63050421; +371 63050220


Mob.tālr. +371 29172125


E-pasts: ilze.rutenberga@llkc.lv


Weblapa: www.llkc.lv ; www.laukutikls.lv

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)

x

Paroles atgadināšana