Zināšanas saimniekošanai

Ādažu, Krimuldas un Salaspils novadā izsludināta ārkārtējā situācija

Rūta Rudzīte, LR Zemkopības ministrija (ZM)
20.01.2017

Valsts zinātniskais institūts “BIOR” 2017.gada 13.janvārī konstatēja Āfrikas cūku mēri (ĀCM) paraugā, ko Pārtikas un veterinārais dienests bija ņēmis Krimuldas novada Krimuldas pagasta novietnē “Rukas”, kurā atrodas 5023 cūku sugas dzīvnieki. Ievērojot ĀCM izplatīšanās draudus, valdība otrdien, 17.janvārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos Ministru Kabineta rīkojumus “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un “Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai”. 

Ārkārtējā situācija Ādažu, Krimuldas un Salaspils novadā ilgs no 2017.gada 17.janvāra līdz 2017.gada 17.aprīlim,- to nosaka rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Šāda rīcība nepieciešama, lai, ievērojot slimības izplatīšanās draudus, iespējami tuvāk ĀCM skartajam punktam un ļoti īsā laikā varētu notikt cūku sugas dzīvnieku operatīva izkaušana un ļoti liela apmēra cūku sugas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iznīcināšana. 

Atbildīgā iestāde par darbību saskaņošanu un koordināciju ārkārtējās situācijas laikā šajās pašvaldībās ir Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Lai varētu operatīvi reaģēt uz izveidojušos situāciju, PVD sadarbosies ar attiecīgajām pašvaldībām, Valsts policiju, Valsts vides dienestu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. 

Ādažu, Krimuldas un Salaspils novadā uz ceļiem ir izveidoti kontrolposteņi, amatpersonu dežūras, kontrolēti transportlīdzekļi un dzīvnieku novietnes. Rīkojums attiecas uz visām personām, kuras dzīvo un uzturas teritorijā, kurā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, kā arī personām, par kurām pastāv aizdomas, ka tās savā privātīpašumā tur nereģistrētus cūku sugas dzīvniekus. 

Rīkojums “Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai” noteic dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu likvidēšanas vietas, veidu, iesaistītās iestādes un uzņēmumus. Arī par šā rīkojuma izpildi ir atbildīgs PVD, kurš koordinēs un saskaņos nepieciešamo rīcību iesaistīto uzņēmumu un iestāžu starpā un kontrolēs situāciju. 

ĀCM apkarošanas un ierobežošanas laikā faktiski veiktie izdevumi iesaistītajiem uzņēmumiem, iestādēm un pašvaldībām tiks segti no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Provizoriski lēsts, ka dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu likvidēšanai būs nepieciešami 124 300 eiro. Savukārt kompensācijas lielumu dzīvnieku īpašniekam par piespiedu kārtā nogalinātajiem dzīvniekiem un iznīcināto barību varēs aprēķināt tikai pēc tam, kad visi novietnē esošie cūku sugas dzīvnieki būs nogalināti un barība iznīcināta. Kompensāciju aprēķinās saskaņā ar Ministru Kabineta 2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177“Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā”

Rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un “Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai” stājas spēkā otrdien, 2017.gada 17.janvārī. Oficiālā publikācija - izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana