Zināšanas saimniekošanai

Meža cūku medības ar dzinējiem – visu februāri

Selva Šulce, Valsts meža dienests (VMD)
20.01.2017

Medību platībās, kurās ir atļautas medības ar dzinējiem vai traucēšanu, pagarināts termiņš meža cūku medībām ar dzinējiem vai traucēšanu un tās ir atļautas no 01.02.2017. līdz 28.02.2017. Medību noteikumos noteikts, ka meža cūku dzinējmedības atļautas līdz 31. janvārim.

Bet, lai nodrošinātu Latvijas meža cūku populācijas blīvuma samazināšanu, ņemot vērā Āfrikas cūku mēra draudus un izplatīšanās riskus, Pārtikas un veterinārā dienesta ierosinājumu, Valsts meža dienests pieņēma lēmumu par termiņa pagarinājumu meža cūku medībām ar dzinējiem vai traucēšanu.

Valsts meža dienests ir tiesīgs mainīt zīdītāju medību termiņus, kā arī noteikt papildu ierobežojumus vai atvieglojumus medību organizēšanai, par to nekavējoties informējot medību tiesību lietotājus, tā ir ierakstīts Medību noteikumos.

Ja atsevišķās medību platībās normatīvajos aktos par dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu noteiktajā kārtībā ir konstatēta epizootija, kā tas patlaban ir ar Āfrika cūku mēri, tad Valsts meža dienests pēc Pārtikas un veterinārā dienesta ierosinājuma var noteikt citus medīšanas termiņus, paņēmienus un nosacījumus zīdītāju medībām vai aizliegt dažu sugu medījamo dzīvnieku medīšanu valstī vai tās daļā.

2014./2015. gada medību sezonā pēc populācijas novērtējuma ir 55 354 meža cūkas, nomedītas ir 44 871 meža cūka, kas ir 75% no limita.

2015./2016. gada medību sezonā meža cūku nomedīšanas limits ir 58 189 dzīvnieki, nomedīti ir 50 956 dzīvnieki. Šajā medību sezonā Valsts meža dienests ir izsniedzis vairāk nekā 45 tūkstošus medību atļaujas meža cūku nomedīšanai, uz šo brīdi, pēc operatīvās informācijas, nomedītas ir vairāk kā 22 tūkstoši meža cūkas.

Eiropas Savienības līdzfinansētās Āfrikas cūku mēra apkarošanas programmas laikā, kas tika sākta 2015. gada novembrī, visā Latvijas teritorijā pēc Pārtikas veterinārā dienesta informācijas ir nomedītas vairāk nekā 17 000 mežacūku mātītes, bet tas ir skaits, par ko ir izmaksātas kompensācijas, reāli nomedītais dzīvnieku skaits ir lielāks, jo nebūt ne visi mednieki devās pēc naudas.

Pārtikas veterinārais dienests norāda, ka, ņemot vērā mēra vīrusa lielo izturību ārējā vidē, cilvēka faktoru vīrusa pārnēsāšanā un to, ka lielākā daļa Latvijas teritorijas ir Āfrikas cūku mēra skarta, slimību ierobežot ir problemātiski. Pārtikas un veterinārais dienests jau ir izmantojis savā rīcībā esošos instrumentus, stimulējot medniekus vairāk pievērsties mežacūku medīšanai. Līdz šim mednieki ir aktīvi iesaistījušies mežacūku medīšanā un ir cerības, ka, izprotot problēmas nopietnību, medību intensitāte nesamazināsies.

Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana