NVO paziņojumi

LOSP izvirza prasības valdībai: mazināt negodīgas konkurences apstākļus Latvijas lauksaimniekiem

Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
15.04.2013

Pamatojoties uz ne visai veiksmīgās Latvijas lauksaimnieku interešu aizstāvēšanas Briselē, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir apkopojusi lauksaimnieku izvirzītās prasības valdībai, lai mazinātu negodīgas konkurences apstākļus Latvijas lauksaimniekiem Eiropas vienotajā tirgū.

LOSP izvirzītās prasības valdībai:

1. Mazām un vidējām saimniecībām jābūt augstākām atbalsta likmēm Lauku attīstības programmas pasākumu realizācijai un lielākiem nodokļu atvieglojumiem, tai skaitā, jāpalielina ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamais minimums saimnieciskās darbības veicējiem līdz 4000 latu.

2. Lai veicinātu mazo un vidējo saimniecību attīstību, jānodrošina lētu, ilgtermiņa kredītresursu pieejamība.

3. Paredzēt 50 miljonus latu no Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai nākamam plānošanas periodam 2014.-2020.g.

4. Jāsamazina darbaspēka nodokļa likmes, straujāk jāsamazina IIN likme - jau 2014.gadā to nosakot 20%. Pašreiz lauksaimniekiem tieši darbaspēka nodokļu slogs ir vislielākais.

5. Līdz 2020. gadam no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ir atbrīvojamas saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

6. Jāsaglabā spēkā esošā likumdošana attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem, kas nosaka, ka nodokļa maksātāja peļņu samazina par summām, kas izmaksātas subsīdiju veidā kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

7. Jānosaka kopējais bezakcīzes dīzeļdegvielas apjoms, piesaistot to Lauku atbalsta dienestā pieteiktajai lauksaimniecībā izmantotajai zemes platībai, nosakot 120 litrus uz katru hektāru lopkopības saimniecībām un 80 litrus uz katru hektāru augkopības saimniecībām.

8. Samazināt PVN likmi no 22% uz 5% svaigai, neapstrādātai lauksaimniecības produkcijai un pārtikai, kas ātri bojājas (maize, piens, gaļa, zivis, olas, augļi un dārzeņi).

9. Pārdomāti jāizvērtē gāzes tirgus liberalizācijas un zaļās enerģijas iespējamie priekšlikumi, lai neradītu papildus finansiālu slogu uzņēmējiem un lauksaimniekiem.

Sagatavotās prasības LOSP ir nosūtījis ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, ar lūgumu, pieaicinot atbildīgo ministriju ministrus, rast iespēju tikties ar LOSP dalīborganizāciju pārstāvjiem, lai kopīgi izdiskutētu un rastu risinājumus lauksaimnieku izvirzītajām prasībām.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana