Laidiens no arhīva:

Citādie lauki

Lauku tūrisma uzņēmēji mācās saimniekot zaļi

Agnese Jakoviča, AgroPols
18.12.2003

Gadam sliecoties uz nogali un tūrisma sezonas pieklusuma brīdī - novembrī - Lauku ceļotājs rīkoja trīs vides apmācības seminārus lauku tūrisma uzņēmējiem Latvijas reģionos: viesu mājā Vidi Talsu rajona Valdemārpilī, motelī Sapnis Jēkabpils rajona Krustpils pagastā un lauku mājā Jaun-Ieviņas Cēsu rajona Raunas pagastā.
Semināros piedalījās aptuveni 100 lauku tūrisma mītņu saimnieku, kas jau ir saņēmuši Latvijas vides kvalitātes zīmi Zaļais sertifikāts vai vēlas uz to pretendēt nākotnē, kā arī pašvaldību un tūrisma informācijas centru pārstāvji un žurnālisti no reģionālajiem laikrakstiem un televīzijas.
Zaļais sertifikāts šobrīd ir vienīgā vides kvalitātes zīme tūrisma mītnēm Latvijā. To izstrādājusi un piešķir asociācija Lauku ceļotājs Eiropas Komisijas LIFE programmas un Latvijas Vides Aizsardzības fonda līdzfinansēta projekta ietvaros.
Semināru laikā uzņēmējiem tika demonstrēta Lauku ceļotāja un Vides filmu studijas kopīgi uzņemtā jaunā mācību filma "Kā saimnieko Zaļā sertifikāta mājās Vidzemē", kur attēlota videi draudzīgā saimniekošana četrās šā sertifikāta demonstrāciju saimniecībās - lauku mājās Mūrnieki Alūksnes rajonā, kempingā Vējavas Limbažu rajonā, viesu mājās Zaķi un brīvdienu mājās Smiltēni Ogres rajonā.
Vides speciālistes Sandra Urtāne un Ērika Lagzdiņa semināru dalībniekus iepazīstināja ar Latvijā pieejamiem videi draudzīgajiem mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem, stāstīja par videi un cilvēka veselībai nekaitīgu būvmateriālu izmantošanu, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī mācīja veidot uzņēmuma vides plānu. Savukārt Valdis Pilāts no Gaujas Nacionālā parka stāstīja par dabas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu lauku sētā un tūristu aktīvās atpūtas organizēšanu. Ekskursiju laikā semināru dalībnieki varēja iepazīties arī ar arī lauku tūrisma mītnēm, kurās notika semināri, un iepazīt to tuvāko apkārtni.
Kāpēc uzņēmējam nepieciešams Zaļais sertifikāts
Semināru laikā tika veikta arī neliela aptauja, lai noskaidrotu lauku tūrisma uzņēmēju motivāciju iegūt savai tūrisma mītnei Zaļo sertifikātu. Apkopojot aptaujas rezultātus, izgaismojas vairākas galvenās priekšrocības.

· Uzņēmējdarbības (biznesa) ilgtspējība. Zaļais sertifikāts motivē un iemāca lauku atpūtas vietu īpašniekus saimniekot ilgstpējīgi, saudzējot apkārtējo vidi un nenoplicinot dabu.
Tīra vide un skaista daba ir viens no galvenajiem resursiem, kas piesaista laukiem atpūtniekus un nes peļņu tūrisma uzņēmējam. Tipiska Lauku ceļotāja klienta vēlmes raksturojamas šādi: "Vēlos atpūsties skaistā vietā laukos, pie ūdens, meža ielokā, lai tur nebūtu citu cilvēku...". Tātad tikai tie lauku māju saimnieki, kas iemācīsies saimniekot ilgtspējīgi un saglabāt savu māju apkārtni vienlīdz skaistu un tīru ilglaicīgi, spēs sev nodrošināt tūristus un peļņu arī nākotnē.

· Atpazīstamība. Paplašinoties lauku tūrisma piedāvājumam Latvijā, arvien svarīgāka loma ir kvalitātes zīmēm, kas palīdz tūristam izvēlēties un garantē noteiktus pakalpojumu standartus. No aptuveni 300 Lauku ceļotāja datu bāzē esošajām lauku tūrisma mītnēm visā valstī tikai 36 šobrīd ir piešķirts Zaļais sertifikāts (saņemti vēl 17 jauni pieteikumi). Līdz ar to šīs mājas izceļas uz pārējo fona, piesaista vairāk tūristu.

To māju saimniekiem, kas ieguvuši Zaļo sertifikātu, ir tiesības novietot šo dokumentu telpās viesiem redzamā vietā un publicēt tā logo visos savos reklāmas materiālos. Zaļā sertifikāta mājas tiek īpaši marķētas arī Lauku ceļotāja izdotajā katalogā Atpūta laukos un interneta mājas lapā www.celotajs.lv. Šogad asociācija ir izdevusi arī atsevišķu bukletu tūristiem, kas iepazīstina ar Zaļā sertifikāta mājām un to priekšrocībām (informatīvo izdevumu iespējams saņemt Lauku ceļotāja birojā).

· Tūristi. Lauku māju saimnieki atzīst, ka Zaļais sertifikāts viņiem dod ne tikai vairāk, bet arī labākus tūristus, kas mīl un saudzē dabu, interesējas par apkārtni, vietējām tradīcijām un ciena saimnieku darbu.

Zaļā sertifikāta demonstrāciju vietas brīvdienu mājas Smiltēni saimniece stāsta, ka viņas viesi tūdaļ pamana sertifikātu pie sienas un bieži jautā, kas tas ir. Un ja viesiem par to pastāsta, tad pēc viņu aizbraukšanas nav jālasa apkārtnē izmētātie papīri un pudeles: apmeklētāji ciena un respektē saimnieku zaļo domāšanu. Tāpat arī viesu mājā Zaķi atpūtnieki, uzzinājuši par sertifikātu, apzinīgi šķiro atkritumus, metot plastmasas pudeles un papīru atsevišķos tam domātos konteineros.

· Resursu ekonomija. Lai tūrisma mītne saņemtu Zaļo sertifikātu, tās saimniekam ir jāzina, cik daudz elektrības, siltuma, ūdens u. c. dabas resursu viņš savā uzņēmumā patērē, kā arī tie jāizmanto ekonomiski.

Pašlaik šie dabas resursi Latvijā ir samērā lēti, bet pēc iestāšanās Eiropas Savienībā situācija mainīsies: sadārdzināsies elektroenerģija, ūdens, arī atkritumu apsaimniekošana. Tādējādi tie uzņēmumi, kas būs uzsākuši ekonomēt resursus jau tagad, iegūs lielāku konkurētspēju nākotnē.

· Finansiālais atbalsts. Zaļā sertifikāta saimniecībām tiek dota priekšroka dažādu valsts atbalsta programmu un subsīdiju saņemšanā.

Šogad pirmo gadu Vides ministrijas un Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā Sējējs lauku tūrisma grupas vietā tika izveidota ekotūrisma grupa, kur varēja piedalīties tikai šo sertifikātu ieguvušās lauku tūrisma mītnes.
Turpmākajos gados ES strukturālo fondu ietvaros starp vairākām programmām īpašs atbalsts paredzēts arī Zaļā sertifikāta saimniecībām dažādu vides kvalitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai.

· Izglītība. Zaļais sertifikāts sniedz lauku māju saimniekiem arī papildu zināšanas ar dažādu semināru un informatīvo materiālu palīdzību.

Sīkāka informācija par Zaļo sertifikātu - internetā http://eco.celotajs.lv vai asociācijā Lauku ceļotājs Rīgā, Kuģu ielā 11, tālr. 7617600.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana