Laidiens no arhīva:

Latvija ES

Neapmierinoši tiek realizēti pieteiktie un LAD apstiprinātie “Lauku saimniecību modernizācija” projekti. No pirmajās septiņās kārtās apstiprinātajiem projektiem realizēti un apmaksāti tikai 48,7% no publiskā finansējuma. Vai LAD vadība ir izmantojusi visas iespējas, lai nepieļautu projektu nepamatotu pagarināšanu?

Lauku atbalsta dienests (LAD)
29.10.2010

LAD katru projektu vērtē individuāli, tas ir, katrā konkrētajā gadījumā tiek izvērtēti iemesli, kādēļ klientam ir nepieciešams pagarinājums. Tāpat tiek izvērtēts projekta īstenošanas progress – vai projekta realizācija ir uzsākta un cik daudz no projektā ieplānotām aktivitātēm ir paveikts. Tomēr jāņem vērā, ka maz ir tādu projektu, kuri tiek īstenoti sākotnēji plānotajos termiņos.

Līdz 2010. gadam varēja iesniegt arī tādus projektus, kuru īstenošanu plānoja uzsākt tikai pēc 2 gadiem. Šā gada martā tika veiktas izmaiņas attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, kas paredzēja, ka atbalsta pretendentam ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās ir jāuzsāk projekta realizācija.

Pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” kopā lauzti 167 projektu realizācijas līgumi, t.sk., 100 līgumi lauzti šā gada laikā.

Pirmajā projektu iesniegšanas kārtā apstiprināti tika 830 projekti, no kuriem: 40 projektiem lauzti realizācijas līgumi, pagarināta 43 projektu realizācija, 787 projekti ir realizēti.

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana