Laidiens no arhīva:

Ražība

Lielmaņa prēmijas - Uldim Miglavam un Mārai Gruntiņai

Sanita Zute, AgroPols
14.12.2004

Latvijā ir gadsimtu senas laukaugu selekcijas un sēklkopības tradīcijas, kuras savulaik sākuši veidot praktiskās laukaugu selekcijas pamatlicējs Latvijā agr. Jānis Lielmanis un viņa līdzgaitnieki Jānis Bergs, Jānis Lūke, Emīls Bērziņš u.c. Šo cilvēku darbs ir aizsākums tam, ka arī šodien vairāk nekā 50% no Latvijā reģistrētajām un audzētajām laukaugu šķirnēm ir Latvijas selekcionāru veidotas un sēklkopju audzētas. Ikdienā reti uzsveram, ka katra šķirne ir vismaz desmit gadu ilgs selekcionāra un viņa palīgu darba rezultāts, kuras tālākais liktenis lielā mērā atkarīgs no tā, cik prasmīgu agronomu un sēklkopju rokās tā nonāk.
Mūsu valstī ir daudz izcilu zinātnieku un sēklkopju, kas savu darba mūžu veltījuši jaunu šķirņu veidošanai, uzturēšanai un ieviešanai ražošanā. Tādēļ 1995. gadā, svinot agr. Jāņa Lielmaņa simto dzimšanas dienu, tika ierosināts reizi trijos gados pulcināt kopā Latvijas selekcionārus un sēklkopjus, lai godinātu viņu darbu. Kopš tā laika laureāta godā ir celta LLU profesore un selekcionāre Dr. biol. Ina Belicka, mācību un pētījumu saimniecības Vecauce zinātnes darba vadītāja un sēklkopības speciāliste Dr. agr. Zinta Gaile, Skrīveru zinātnes centra ilggadējais zālāju selekcionārs Dr. agr. Pēteris Bērziņš un zirņu selekcijas darba vadītāja Priekuļu selekcijas stacijā Dr. biol. Maija Vitjažkova.
Šogad jau ceturto reizi Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmija (LLMZA), LLU Zemkopības zinātniskais institūts un Valsts Stendes selekcijas stacija aicināja Latvijas laukaugu selekcionārus un sēklkopjus godināt jaunos agr. Jāņa Lielmaņa prēmijas laureātus. Konkursa komisija profesora Dr. habil. agr. Valda Klāsena vadībā izvērtēja trīs vienlīdz spēcīgu pretendentu darbus. Šajā reizē galvenā balva tika piešķirta ilggadējam Priekuļu selekcijas stacijas direktoram Dr. agr. Uldim Miglavam par mūža ieguldījumu kartupeļu vīrusu slimību izpētē, vīrusslimību noteikšanas metožu pilnveidošanā un praktiskajā ieviešanā kartupeļu selekcijā un sēklkopībā, kā arī par aktīvu līdzdalību augu šķirņu aizsardzības un sēklkopības likumu izstrādē. Otro prēmiju saņēma Valsts Stendes selekcijas stacijas auzu selekcijas grupas vadītāja Māra Gruntiņa par mūža ieguldījumu jaunu auzu šķirņu selekcijā, sākotnējā sēklkopībā un selekcionēto šķirņu ieviešanu ražošanā. Atzinība par piedalīšanos konkursā un devumu zālaugu šķirņu sākotnējā sēklkopībā tika izteikta LLU Skrīveru zinātnes centra agronomei Mārai Siliņai un viņas kolēģiem.
Svētku reizē, iekams runājām par Latvijas laukaugu selekcijas šodienu, atcerējāmies arī agr. Jāņa Lielmaņa līdzgaitnieku agr. Nikolaju Konrādu, godinot viņa 100. dzimšanas dienas atceri. Ne mazums jauku vārdu tika veltīts šim simtgadniekam, kuru daudzi stendenieki uzskata par savu skolotāju selekcijas un sēklkopības jomā. Gandrīz piecdesmit darba gadus šis cilvēks veltījis auzu selekcijai. Tieši N. Konrāds ir pirms gadiem trīdesmit tik populārās auzu šķirnes "Stendes dzeltenās" autors un vēl desmit graudaugu šķirņu līdzautors. Skatoties šodienas acīm, Nikolaja Konrāda ilgajos gados saglabātā uzticība Stendes selekcijas stacijai un selekcionāra darbam ir apbrīnas vērta. Nenovērtējama arī milzīgā pieredze, ko viņš nodevis tālāk caur sava darba turpinātājiem Māru Gruntiņu un Pēteri Buļbiku. Bet tikpat svarīgi ir pieminēt viņa cilvēcību. Sirsnība, atsaucība, lēnprātība, tēvišķums un apbrīnojamais miers ir tās īpašības, ko savās atmiņās glabā selekcionāra laikabiedri, un kas Nikolaja Konrāda personībai piešķir īpašu starojumu. Selekcionāra simtajai gadskārtai par godu Stendes selekcijas stacija ir sagatavojusi izdevumu, kurā apkopota agr. N.Konrāda biogrāfija, zinātniskais darbs un laikabiedru atmiņas.
Šis svētku brīdis patiesi bija īstā reize, lai pateiktu paldies arī konkursa laureātiem. Un pasākuma dalībnieki labprāt dalījās gan kopīgās atmiņās, gan laba vēlējumos. Jo ne tikai Priekuļu pusē dzīvojošie, bet arī daudzi sēklkopības speciālisti pazīst Dr. Ulda Miglava darbīgumu - viņa ieguldījums ir krietni liels gan likumdošanas dokumentu sakārtošanā sēklkopības jomā, gan Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas aktivitātēs. Selekcionāres Māras Gruntiņas četrdesmit trīs darba gados paveikto īsti novērtēt spēj tikai viņas kolēģi Stendē. Toties vairāk kā 60% Latvijas auzu lauku aug viņas lolotās šķirnes "Laima", "Līva", "Māra" un "Arta". Tā arī ir daļiņa no selekcionāra devuma.
Pasākuma rīkotāju vārdā gribu teikt lielu paldies par atsaucību gan konkursa darbu pieteicējiem, gan viņu atbalstītājiem un visiem dalībniekiem. Ikdienas darbi nereti ir grūti un bieži vien nepadarāmi. Tādēļ jo svarīgākas ir šāda kopā sanākšanas, kas ne tikai vieno visu paaudžu selekcionārus un sēklkopjus, bet arī stiprina viņu vēlmi turēt savas cunftes godu gana augstu.

Sanita Zute
AgroPols

x

Paroles atgadināšana