Laidiens no arhīva:

Ražība

Piena urīnvielas saturs un tā izvērtēšana

Irēna Škoba, Laima Priede, AgroPols
20.12.2004

Pievienotie dokumenti

Doc2.doc
Doc2.doc
AgroPolā jau skaidrots par piena urīnvielas analīžu nozīmi un a/s Valmieras piens devumu šajā jomā, jo mūsu uzņēmums pirmais Latvijā saviem piena piegādātājiem noorganizēja iespēju veikt šīs analīzes.
Rezultāti
Pirmā piena paraugu vākšana urīnvielas noteikšanai notika oktobra vidū, kad analīzēm tika nodoti 166 piena paraugi.
Normas robežās urīnvielas saturs pienā bija 80% paraugu. Maksimālo līmeni - virs 300 mg/1 litrā piena (šeit un turpmāk par urīnvielas satura pienā minimālo un maksimālo robežu sk. tabulu) - pārsniedza 14,5%, bet zem minimālā līmeņa - 180 mg/1 litrā piena - urīnvielas saturs pienā bija konstatēts 5,5% paraugu.
Pēc mēneša, novembra vidū, urīnvielas analīzēm tika nodots vēl vairāk paraugu - 196. Tas pierāda, ka piena ražotāji izprot šo analīžu nozīmi un tās reāli izmanto. Šajā reizē 14,3% paraugu urīnvielas saturs pienā pārsniedza maksimālo līmeni, bet 7,7% bija zem minimālā līmeņa.
Iegūtie analīžu rezultāti ir reāls pamats, lai pārdomātu, kā tālāk ganāmpulku barot un kopt. Analīžu rezultāti svarīgi arī konsultantiem, lai sagatavotu efektīvu un ekonomisku ganāmpulka ēdināšanas programmu.
Dažādas metodikas
Lai izprastu analīžu rezultātus un mācētu ar tiem strādāt, svarīgi zināt metodiku - vērtēšanas mērauklu. Šobrīd ir dažādas metodikas, kuru izmantošanu nosaka attiecīgajā laboratorijā pieejamais aprīkojums.
AgroPola novembra pielikumā Ražība publicētie prof. U. Osīša sniegtie skaidrojumi un standarti attiecas uz ASV plaši lietotu metodiku (rakstā izmantoti Kornellas universitātes pētījumu dati).
Mēs piedāvājam iepazīties ar rādītājiem, kas izriet no metodikas, ko izmanto daudzās Eiropas valstīs - Vācijā, Dānijā, arī Igaunijā, Tartu laboratorijā, un tātad tie ir aktuāli tieši mūsu piena ražotājiem.
Svarīgi izprast, ka šīs ir divas dažādas mērauklas, un vienas rādītājus nevar attiecināt uz otru.
Faktori, kas ietekmē urīnvielas līmeni pienā
1. Olbaltumvielu enerģētiskā vērtība lopbarībā
2. Laktāciju skaits
3. Laktācijas posms (stadija)
4. Piena izslaukums
5. Slaukšanas laiks
6. Piena uzglabāšana
7. Govs šķirne
8. Dzīvsvars
9. Tesmeņa iekaisums (mastīts)

AgroPols

x

Paroles atgadināšana