Tirgus (TCA)

Piena tirgū krīze pierimusi?

Andris Miglavs, AgroPols
26.06.2012

LPCS (Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība) nākusi klajā ar maija piena iepirkuma vidējās cenas novērtējumu. Un prognozes ieskici jūnijam. Arī mēs varam sniegt savu ieskatu tirgus perspektīvā.


Piena tirgū krīze pierimusi?

LPCS (Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība) nākusi klajā ar maija piena iepirkuma vidējās cenas novērtējumu. Maijā piena iepirkuma vidējā cena bija 191,53 lati par vienu tonnu. Tas nozīmē samazinājumu par 7%. Un LPCS arī prognozē, ka jūnijā vidējā cena varētu būt vēl zemāka, kaut atzīst, ka Rietumeiropas tirgos iz sākusies neliela piena pulveru cenas izaugsme. Mēs piebildīsim, ka zemākais punkts piena produktu Okeānijas tirgū, kas pašlaik praktiski nosaka pasaules tirgus cenas, bija maija sākumā olbaltumam un šā mēneša sākumā - piena taukiem. 

Tādēļ, vērtējot svaigpiena iepirkuma cenas īstermiņa perspektīvas Latvijā, ko darām, pārliekot Eiropas (mūsu gadījumā to pārstāv Kemptenas biržas cenas Vācijā) piena industriālo produktu tirgus cenu attīstību uz piena iepirkuma cenām Latvijā, mēs varētu riskēt prognozēt, ka Latvijas piena iepirkuma tirgū jūnijā būs bijusi pagaidu krīze. Un, ja arī svaigpiena iepirkuma tirgū vēl jūnijā būs vērojams aizkavējies cenu tālāks pazeminājums - jau nākošajā mēnesī piena iepirkuma cena gaidāma ne zemākā, bet varbūt - pat augstākā par jūniju līmenī.

Jo labā ziņa - Vācijā gan sviesta, gan sausā vājpiena tirgus lejupslīde ir beigusies, un pēdējo 2 nedēļu laikā pat sākusies, kaut neliela - tomēr izaugsme.
Tomēr, ticamākais, jūnijā reģistrētā vidējā iepirkuma cena Latvijā būs vai nu maija cenas līmenī vai kādu nepilnu santīmu zemāka par to - un tas jau vairs nebūs virs līmeņa, kādu to noteiktu pasaules industriālo produktu tirgus. 

Tas vieš cerību, ka šajā tirgus krīzes brīdī agrāk prognozētais riska gadījums - vidējai piena iepirkuma cenai noslīdēt tuvāko 2 mēnešu laikā līdz pat 17 santīmiem par 1 kg iepirktā piena - nebūs piepildījies.  Šajā reizē. Pagaidām nebūs piepildījies. Jo nākotnes prognozes tirgum tomēr pagaidām nav labas. Piena ražošana pasaulē šogad visur ir pieaugoša, bet nepārejošā ekonomiskā krīze vismaz Eiropas tirgus telpā pieprasījuma palielinājumu ierobežo. Krievijā pieprasījumu riskē samazināt dilstošās naftas pasaules tirgus cenas.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana