Teritoriju pārvaldība

Apstiprināta kredītu garantēšanas kārtība

MK, Noteikumi,  Nr. 746
07.07.2009

MK noteikumos atrunāti valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" (LAF) garantiju piešķiršanas nosacījumi. Arī līdz šim LAF kredītgarantijas lauksaimniecības uzņēmumiem piešķīra, taču šajā noteikumu projektā paredzētas dažādas izmaiņas.


Jāuzsver, ka atbilstīgām LPKS noteikumos noteiktais garantiju apmērs ir lielāks nekā pārējiem pretendentiem. Noteikumi paredz, ka garantiju apjoms nepārsniedz:
·


LPKS 600 tūkst. latu (pārējiem - 500 tūkst. latu);


·


1 054 206 latus - apgrozāmo līdzekļu papildināšanai atbilstīgai LPKS, kuras neto apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 5 milj. latu, kā arī biedru skaits iesnieguma iesniegšanas dienā ir ne mazāks kā 70 lauksaimnieciskās produkcijas ražotāju.


Lai saņemtu garantiju, kredīta vai galvojuma ņēmējs ar kredītiestādi vienojas, ka kredītiestāde iesniegs fondā iesniegumu. Maksa par garantijas piešķiršanu kredītiem vai galvojumiem ir no 0,5% līdz 2% no garantējamās summas. Procentuālo maksas apmēru nosaka atbilstoši fonda garantijas riskam.

Linda Bille
AgroPols

x

Paroles atgadināšana