Teritoriju pārvaldība

Jaunumi veterināro zāļu ražotājiem

MK, Noteikumi,  Nr. 765
14.07.2009

Noteikumos:


1. Vārdi „zāļu ražošanas uzņēmums” aizstāti ar vārdiem „zāļu ražotājs”.


2. Precizētas prasības par informācijas uzglabāšanu veterināro zāļu ražošanas uzņēmumā, atvieglojot prasības datu uzglabāšanai.


3. Precizēta Zāļu valsts aģentūras kompetence:


3.1. veterināro zāļu ražošanas uzņēmumu uzraudzībā;


3.2. veicot labas ražošanas prakses atbilstības novērtēšanu;


3.3. informējot Eiropas Zāļu aģentūru par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm) veterināro zāļu ražošanai.


LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana