Teritoriju pārvaldība

Izmaiņas mājas (istabas) dzīvnieku barības tirdzniecības prasībās

MK, Noteikumi,  Nr. 766
14.07.2009

Ministru kabineta noteikumu projekts nosaka prasības tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērtā oriģinālā iepakojuma, kas nav lielāks par 50 kilogramiem.


Tirgotājam, atverot dzīvnieku barības maisījuma oriģinālo iepakojumu, uz tā būs jānorāda iepakojuma atvēršanas datums un pēc pircēja pieprasījuma jāizsniedz rakstiska informācija, kas atbilst konkrētā dzīvnieku barības maisījuma oriģinālā iepakojuma marķējumā norādītajai informācijai.


Lai samazinātu administratīvo slogu, tirgotājam tirdzniecības vietā vairs nebūs jāizveido un jāuztur dzīvnieku barības maisījumu reģistrs, kā arī reģistrējot tirdzniecības vietu, iesniegumam nebūs jāpievieno barības marķējuma paraugus, informāciju par personu, kas ir atbildīga par kvalitātes kontroli tirdzniecības vietā, kā arī norāde par barības reģistra glabāšanas termiņu un tirdzniecības vietas telpu apraksts.


Prasību ievērošanu uzraudzīs un kontrolēs Pārtikas un veterinārais dienests, paredzot, ka dienests ne retāk kā reizi divos gados tirdzniecības vietā veiks kontroli.


 


 


Zemkopības ministrija

x

Paroles atgadināšana