Teritoriju pārvaldība

Veiktas izmaiņas Lauku atbalsta dienesta nolikumā

Antra Elste, Zemkopības ministrija
28.07.2009

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) grozījumus noteikumiem "Lauku atbalsta dienesta nolikums".

Grozījumi paredz, ka turpmāk Lauku atbalsta dienests (LAD) neveiks hidromelioratīvās būvniecības kontroli, jo visas vietējās nozīmes meliorācijas sistēmu būves un ierīces ir nodotas zemes īpašnieku īpašumā, tāpēc šīs funkcijas turpmāka īstenošana nav nepieciešama.

Tāpat LAD vairs nebūs jāorganizē valsts meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju, polderu, sūkņu staciju un attiecīgo ierīču ekspluatācija, jo šīs funkcijas veic Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".

No nolikuma tiek svītrota arī funkcija par Meliorācijas sistēmu būvatļauju un citu dokumentu izsniegšanu. Šis uzdevums Valsts pārvaldes iekārtas likumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks deleģēts privāto vai publisko tiesību subjektam.

LAD nebūs jānodrošina lauksaimniecības statisko apsekojumu veikšana, kas turpmāk būs Zemkopības ministrijas pārziņā.

Ar mērķi samazināt administratīvo slogu zemes īpašniekiem, paredzēts, ka LAD neizsniegs atzinumus par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos.

Izmaiņas stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Papildu informācija:

Tālrunis: 67878705

antra.elste@zm.gov.lv

Antra Elste
Zemkopības ministrija

x

Paroles atgadināšana