Teritoriju pārvaldība

Pilnvaros Ministru kabinetu izdot noteikumus par pārtikas uzņēmumu darbības reglamentēšanu

Daiga Kļanska, Leta-Nozare
28.07.2009

(fragments) Šodien Ministru kabinets akceptēja grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā, kas paredz pilnvarot valdību izdot noteikumus par pārtikas uzņēmumu darbības reglamentēšanu.

Valdība būs pilnvarota izdot ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un grozījuma par ģeogrāfiskās izcelsmes norādi reģistrāciju, apstiprināt nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas kontroles institūciju, izsniegt pārtikas uzņēmuma darbības atzīšanas un reģistrācijas apliecību, uztura bagātinātāju reģistrāciju, diētiskās pārtikas un mākslīgo maisījumu zīdaiņiem reģistrāciju, kā arī dabīgā minerālūdens izplatīšanas atļaujas izsniegšanu.

Lai vienkāršotu likumu, tā savukārt uzlabojot uzņēmējdarbību, ir jāizdara grozījumi nacionālajos aktos, izslēdzot attiecīgu deleģējumu no likuma un atceļot noteikumus par valsts nodevu atļaujas saņemšanu un izsniegšanas kārtību transportlīdzekļu grupām, kurām nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) izvērtēs transportlīdzekļu atbilstību higiēnas prasībām kārtējās uzraudzības laikā, apsekojot pārtikas uzņēmuma darbību.

Jomā, kurā steidzami jārisina jautājums par pārtikas draudu cilvēka veselībai vai dzīvībai vai kurā ir iespējama pārtikas izraisīto slimību vai saindēšanās masveida izplatība, valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors ir tiesīgs noteikt ierobežojumu vai aizliegumu pārtikas ievešanai valstī vai izplatīšanai Latvijā ar lēmumu, kas izpildāms nekavējoties. Nekavējoties izpildāma lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šī lēmuma izpildi.

Leta-Nozare

x

Paroles atgadināšana