Teritoriju pārvaldība

Nosaka zāļu lietošanas kārtību dzīvniekiem un prasības dzīvnieku un to izcelsmes produktu apritei

MK, Noteikumi,  Nr. 831
28.07.2009

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā dzīvniekiem lieto zāles, kuru lietošanā noteikti ierobežojumi, kā arī ārstēto dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu aprites kārtību.

Izstrādāto noteikumu mērķis ir saglabāt augstu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni, novēršot aizliegto vielu (augšanas stimulatoru, kancerogēno vielu) vai to atliekvielu klātbūtni dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un nokļūšanu apkārtējā vidē, kā arī novērst hormonālas un tireostatiskas iedarbības vielu lietošanu lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes stimulēšanā, vienlaikus uzlabojot nepieciešamo zāļu pieejamību mājas (istabas) dzīvnieku ārstēšanai.

Normatīvajā aktā noteiktas vielas, kuras saturošas zāles aizliegts izmantot, lai ārstētu lauksaimniecības dzīvniekus vai mainītu to organisma fizioloģiskās funkcijas un stimulētu augšanu, kā arī tās vielas, kuras saturošas zāles atļauts lietot lauksaimniecības dzīvniekiem tikai noteiktu slimību ārstēšanai vai noteiktu organisma funkciju mainīšanai.

Paredzēts, ka noteikumos minētās vielas būs atļauts lietot tikai tiem lauksaimniecības dzīvniekiem, kuri ir reģistrēti, identificējami un atrodas pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā. Noteiktās vielas dzīvnieku ārstēšanai varēs lietot tikai praktizējošs veterinārārsts vai tā uzraudzībā dzīvnieka īpašnieks.

Tāpat noteikumu projekts paredz kārtību, kādā no trešajām valstīm ieved dzīvniekus, kam lietotas minētās vielas, un no tiem iegūtos produktus.

Prasību ievērošanu uzraudzīs un kontrolēs Pārtikas un veterinārais dienests.

 

Zemkopības ministrija

x

Paroles atgadināšana