Teritoriju pārvaldība

No 1. augusta jauna kārtība IIN ieturēšanai no ienākuma par savvaļas ogām un sēnēm

Elīna Dobulāne, LR Finanšu ministrija (FM)
31.07.2009

No 1. augusta jauna kārtība IIN ieturēšanai no ienākuma par savvaļas ogām un sēnēm

Šā gada 1. augustā stāsies spēkā grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas maina kārtību, kādā ar nodokli tiek aplikts ienākums, kas gūts, pārdodot savvaļas ogas un sēnes.

Līdzšinējā kārtība paredzēja, ka ogu un sēņu lasītājiem savs gūtais ienākums, gadam beidzoties, ir jādeklarē, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam gada ienākumu deklarāciju, kurā bija jānorāda gada laikā saņemtie ogu un sēņu realizācijas ieņēmumi un ar šo ieņēmumu gūšanu saistītie izdevumi. Nodoklis pēc 15% likmes tika aprēķināts no ieņēmumu un izdevumu starpības, t.i., no apliekamā ienākuma.

Saskaņā ar likumā izdarītajiem grozījumiem, fiziskajai personai pārdodot savāktās ogas un sēnes, ienākuma izmaksātājs – juridiskā persona, jau izmaksājot tai atlīdzību par realizētajām savvaļas ogām un sēnēm, ieturēs nodokli no izmaksājamā ienākuma, šim ienākumam piemērojot izdevumu normu 60% apmērā. Fiziskajai personai, kurai gada laikā nodoklis būs ieturēts izmaksas vietā, gadam noslēdzoties, nevajadzēs vairs aizpildīt gada ienākuma deklarāciju un doties to iesniegt uz Valsts ieņēmumu dienestu. Šī jaunā kārtība neattiecas uz gadījumiem, kad persona savāktās ogas vai sēnes pārdod citai fiziskai personai.

Ir arī jāatceras, ka tajā gadījumā, ja ogotāja vai sēņotāja apliekamais ienākums no realizētajām ogām vai sēnēm, no kura nodoklis ir ieturēts izmaksas vietā, pārsniedz 600 latus (bruto ienākumu 1500 latu), un šī persona ir guvusi arī tādus ienākumus, kas aplikti ar 23% likmi, pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju saglabājas.

Piemērs labākai izpratnei

Līdzšinējā kārtība. Pārdodot ogas 10 reizes par 18 latiem katrā reizē, šie ienākumi personai tiek izmaksāti pilnībā. Kopā ir saņemti 180 lati. Kad gads ir beidzies, gada ienākuma deklarācijā ir jāuzrāda saņemtie 180 lati un izdevumi, kas saistās ar šo ienākumu gūšanu. Lai, nosakot apliekamo ienākumu, izdevumus varētu ņemt vērā, tiem ir jābūt pamatotiem ar attaisnojuma dokumentiem.

Prasības ir tādas pašas kā jebkuram citam saimnieciskās darbības veicējam: ja ir bijuši ceļa izdevumi, ir jābūt vai nu transporta biļetei vai pārbraucienu ar automašīnu apliecinošiem izdevumiem, kā arī automašīnas ekspluatācijas izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Inventāra iegādes izdevumi arī ir jāapliecina ar attiecīgiem dokumentiem. Pieņemsim, ka personai ir uzkrāti izdevumus apliecinoši dokumenti par 30 latiem (izdevumu apmērs var būtiski atšķirties atkarībā no tā, vai un kādi izdevumus apliecinoši dokumenti ir personas rīcībā). Šos 30 latus atskaita no saņemtajiem 180 latiem, un no starpības 150 latu apmērā, piemērojot 15% likmi, aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli. Aprēķinātais nodoklis ir 22,50 lati, kas pašai personai jāsamaksā budžeta kontā.

Kārtība pēc grozījumu spēkā stāšanās. Katrā no 10 reizēm, kad persona pārdos ogas par 18 latiem, ienākuma izmaksātājs pirms ienākuma izmaksāšanas aprēķinās personas apliekamo ienākumu, piemērojot likumā noteikto izdevumu normu 60% apmērā, un ieturēs nodokli pēc 15% likmes, ko pats arī iemaksās budžetā. Personai nebūs jāuzrāda ienākuma izmaksātajam izdevumus apliecinoši dokumenti. Tādējādi katrā reizē, kad tiks pārdotas ogas par 18 latiem, tiks noteikts personas apliekamais ienākums, no 18 latiem atņemot 10,80 latus. No starpības 7,20 latu apmērā tiks aprēķināts nodoklis 1,08 lati, kas tiks iemaksāts budžetā, bet personai tiks izmaksāts neto ienākums 16,92 lati.

Tādējādi personas saņemtais ienākums 10 reizēs būs 169,20 lati, bet budžetā jau gada laikā būs iemaksāts nodoklis 10,80 latu apmērā. Salīdzinot ar nodokļa apmēru atbilstoši līdzšinējai kārtībai, nodoklis ir divreiz mazāks. Turklāt fiziskajai personai pēc gada beigām vairs nav jāaizpilda deklarācija un jāmeklē līdzekļi nodokļa nomaksai, jo gada laikā ienākuma izmaksātāja aprēķinātais un budžetā iemaksātais no ogotāja vai sēņotāja ienākuma ieturētais nodoklis, kas ir iemaksāts budžetā, tiek uzskatīts par galīgo nodokli.

Lai gan šajā gadījumā nedaudz palielinās ienākuma izmaksātāja pienākumi saistībā ar ogotāja vai sēņotāja nodokļa aprēķināšanu un iemaksāšanu budžetā, ir sagaidāms, ka ieguvums no šīm izmaiņām to atsvērs, jo iedzīvotāju interese pārdot salasītās ogas un sēnes uzņēmumiem varētu pieaugt. Bet pašiem ogotājiem un sēņotājiem, gadam beidzoties, vairs nebūs jāraizējas par to, kā aizpildīt deklarāciju, kā nodrošināties ar nepieciešamajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem un par to, vai būs līdzekļi nodokļa nomaksai.

Jaunā kārtība attieksies arī uz IIN ieturēšanu no ienākuma par savvaļas ārstniecības augiem un ziediem.

LR Finanšu ministrija (FM)

x

Paroles atgadināšana