Teritoriju pārvaldība

Zirgu pārvadāšanai nekomerciālos nolūkos nevajadzēs dzīvnieka pārvadātāja apliecību

MK, Noteikumi,  Nr. 863
04.08.2009

Lai samazinātu administratīvo slogu un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzraudzības objektu skaitu, grozījumi noteikumos nosaka, ka pārvadājot zirgus uz sacensībām, konkursiem un selekcijas nolūkos, to pārvadāšanai nepiemēro nosacījumus par saimniecisku pārvadājumu. Šādas izmaiņas veiktas ņemot vērā, ka zirgus bieži pārvadā nekomerciālos nolūkos, kā arī šāda pārvadāšana jāveic saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) normatīvajiem aktiem par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā, kuros noteikta šī norma.
Grozījumi paredz, ka turpmāk nav nepieciešama dzīvnieka pārvadātāja apliecība un atļauja transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai, ko izsniedz un reģistrē PVD.
Šāda atkāpe netiek piemērota, pārvadājot zirgus uz kautuvi. Tomēr ņemot vērā, ka katra dalībvalsts saskaņā ar atbilstošo ES regulu, var nepiemērot atkāpes vai arī noteikt stingrākas prasības zirgu pārvadāšanai, pirms došanās uz citu dalībvalsti ir jāiepazītas ar konkrētās valsts prasībām par dzīvnieku pārvadāšanu.
Prasību izpildes valsts uzraudzību un kontroli robežkontroles punktos un brīvajās zonās veiks Pārtikas un veterinārais dienests.

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana