Teritoriju pārvaldība

Jauni noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem

MK, Noteikumi,  Nr. 864
04.08.2009

Pašreiz ir spēkā Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.834 „Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī par references laboratoriju iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām”.
Jauns Ministru kabineta noteikumu projekts sagatavots, ņemot vērā to, ka:
1) Saeimā ir pieņemts Dzīvnieku barības aprites likums, kura 21.panta 1.punktā paredzēts Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic dzīvnieku barības laboratorisko kontroli, kā arī references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus;
2) ir pieņemta Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīva 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK, kuras prasības jāietver normatīvajā aktā, kas regulē references laboratoriju darbību;
3) nepieciešams noteikt funkcijas un pienākumus references laboratorijai, kura veic akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiku (prasības noteiktas Padomes 2006.gada 24.oktobra Direktīvā 2006/88/EK par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli).
Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.834 „Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī par iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām” izdoti jaunā redakcijā, lai izpildītu juridiskās tehniskas prasību par jauna Ministru kabineta noteikumu projekta sagatavošanu, ja Ministru kabineta noteikumu izdošanas pamatojums tiek papildināts ar jaunu likuma pilnvarojumu, kā arī ja kopējais grozījumu skaits ir lielāks 50% no spēkā esošo noteikumu apjoma.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu, references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus, kā arī prasības references laboratorijas iekārtām un aprīkojumam.
Būtiskākās izmaiņas salīdzinājumā ar Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.834 „Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī par iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām” ir šādas:
1) Ministru kabineta noteikumu projektā noteiktas prasības references laboratorijai, kura veic akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību diagnostiku;
2) precizētas Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra kā references laboratorijas funkcijas un piešķirtas jaunas references jomas;
3) noteiktas prasības references laboratorijai, kura veic trakumsērgas vakcinācijas efektivitātes seroloģisko kontroli, tuberkulozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes diagnostiku;
4) noteikta nacionālā institūcija, kas veic laboratoriju akreditāciju;
5) noteikumi tiek papildināti ar jaunu likuma pilnvarojumu: Dzīvnieku barības aprites likuma 21.panta 1.punkts pilnvaro Ministru kabinetu noteikt kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic dzīvnieku barības laboratorisko kontroli, kā arī references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus.


 

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana