Teritoriju pārvaldība

Cūku ganāmpulku īpašniekam nebūs jāslēdz līgums par pārraudzības darbu veikšanu

MK, Noteikumi,  Nr. 914
11.08.2009

Izmaiņas noteikumos precizē atbilstības kritērijus personām, kuras veic cūku pārraudzību, nosakot, ka to var veikt fiziska persona, kas ir saņēmusi attiecīgu sertifikātu pārraudzības darba veikšanai vai apliecību šī darba veikšanai vienā ganāmpulkā.
Grozījumi paredz arī, ka turpmāk ganāmpulka īpašniekam nebūs jāslēdz līgums ar pārraugu, nosakot, ka tas Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas mutiski ar cūku pārraugu par pārraudzības darba veikšanu, ja īpašnieks pats neveic pārraudzību savā ganāmpulkā, tā mazinot administratīvo slogu ganāmpulka īpašniekam.
Tāpat ganāmpulka īpašniekam jānodrošina pārraudzības cilts dokumentācijas kārtošana un jāsniedz pārraudzības informāciju šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijai, ja ganāmpulks pieder šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības īpašniekam.

Zemkopības ministrija

x

Paroles atgadināšana