Teritoriju pārvaldība

Vienkāršo bišu pārraudzības kārtību

MK, Noteikumi,  Nr. 904
11.08.2009

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.246 „Medus bišu pārraudzības kārtība””.
Izmaiņas noteikumos precizē atbilstības kritērijus personām, kuras veic bišu pārraudzību, nosakot, ka to var veikt fiziska persona, kas ir saņēmusi attiecīgu sertifikātu pārraudzības darba veikšanai vai apliecību šī darba veikšanai vienā bišu ganāmpulkā jeb dravā.
Tāpat dravu īpašniekiem turpmāk nebūs obligāta prasība slēgt rakstisku līgumu ar pārraugu, un dravas īpašnieks par pārraudzības veikšanu ar pārraugu varēs vienoties arī mutiski. Tādējādi samazināsies administratīvais slogs dravas īpašniekiem. Paredzēts arī, ka dravas īpašniekam jānodrošina pārraudzībai atbilstošus apstākļus un datu pieejamību pārbaudes veicējiem un laikus jāsniedz pieprasītā informācija pārraugam, ja dravas īpašnieks pats neveic pārraudzību savā dravā.
No noteikumiem ir svītrota tiesību norma, kas nosaka pārrauga un dravas īpašnieka tiesības ziņot par pārkāpumiem pārraudzības darbā, jo šāda tiesību norma ir paredzēta Iesniegumu likumā. Tāpat noteikumos ir svītrota tiesību norma par pārrauga kvalifikācijas paaugstināšanu, jo šī tiesību norma ir noteikta normatīvajos aktos par sertificējamām fiziskām personām, kas veic dzīvnieku vērtēšanu un pārraudzību, tādēļ nav nepieciešams to atkārtoti iekļaut bišu pārraudzības noteikumos.

Zemkopības ministrija

x

Paroles atgadināšana