Teritoriju pārvaldība

Groza noteikumus par robežkontroles punktu režīmu

MK, Noteikumi,  Nr. 900
11.08.2009

Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumi Nr.296 „Noteikumi par robežkontroles punktu režīmu” nosaka, ka Latvijas valsts robežas kontroles punktos darba pienākumu veikšanai atļauts uzturēties Sanitārās robežinspekcijas amatpersonām.
Ministru kabineta noteikumu projekta sagatavošanas mērķis ir noteikt, ka Sanitārās robežinspekcijas funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana