Teritoriju pārvaldība

Pilnveido noteikumus par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu

MK, Noteikumi,  Nr. 901
11.08.2009

Līdzšinējā noteikumu redakcijā pielikuma 9.punkta 5.aile nosaka, ka robežkontroles punktā „Rīgas kravu termināls” atļauts pārvietot veterinārajai kontrolei pakļautos trešo valstu izcelsmes patēriņa produktus, kas ir atdzesēti, bet 6.aile nosaka, ka robežkontroles punktā „Rīgas kravu termināls” aizliegts pārvietot veterinārajai kontrolei pakļautos trešo valstu izcelsmes patēriņa produktus, kas ir saldēti. Minētās prasības ir pretrunā ar Eiropas Komisijas 2001.gada 7.decembra Lēmumu 2001/881/EK, ar ko izstrādā to robežkontroles punktu sarakstu, kas ir apstiprināti veterinārajai kontrolei attiecībā uz dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un atjaunina sīki izstrādātos noteikumus attiecībā uz pārbaudēm, kas jāveic Komisijas ekspertiem.
Grozījumu mērķis ir noteikt, ka:
1) Sanitārās robežinspekcijas funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests;
2) robežkontroles punktā „Rīgas kravu termināls” aizliegts pārvietot veterinārajai kontrolei pakļautos trešo valstu izcelsmes patēriņa produktus, kas ir atdzesēti;
3) robežkontroles punktā „Rīgas kravu termināls” atļauts pārvietot veterinārajai kontrolei pakļautos trešo valstu izcelsmes patēriņa produktus, kas ir saldēti.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana